KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Stypendia FAJ dla studentów wydziału

obrazek:

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego na wniosek Dziekana WFAiIS, prof. dr hab. Włodzimierza Jaskólskiego postanowiła nagrodzić najzdolniejszych studentów studiów drugiego stopnia na wydziale. Nagrody w postaci stypendiów w wysokości 3 500 zł trafiły do Piotra Gładysza, Nikodema Stolarczyka oraz Beaty Zjawin, wszyscy są studentami drugiego stopnia na kierunku fizyka. Symboliczne wręczenie nagród odbyło się podczas tradycyjnego spotkania świątecznego z okazji Bożego Narodzenia.

Dziekan, prof. Jaskólski występując do FAJ z wnioskiem o przyznanie tych stypendiów kierował się faktem, że obecne przepisy na UMK pozwalają przyznać stypendium Rektora UMK 10% studentów danego kierunku, a w przypadku kiedy studentów kierunku jest mniej niż dziesięciu - najwyżej jednemu studentowi. 

pozostałe wiadomości