Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Stypendia FAJ dla studentów wydziału

Zdjęcie ilustracyjne

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego na wniosek Dziekana WFAiIS, prof. dr hab. Włodzimierza Jaskólskiego postanowiła nagrodzić najzdolniejszych studentów studiów drugiego stopnia na wydziale. Nagrody w postaci stypendiów w wysokości 3 500 zł trafiły do Piotra Gładysza, Nikodema Stolarczyka oraz Beaty Zjawin, wszyscy są studentami drugiego stopnia na kierunku fizyka. Symboliczne wręczenie nagród odbyło się podczas tradycyjnego spotkania świątecznego z okazji Bożego Narodzenia.

Dziekan, prof. Jaskólski występując do FAJ z wnioskiem o przyznanie tych stypendiów kierował się faktem, że obecne przepisy na UMK pozwalają przyznać stypendium Rektora UMK 10% studentów danego kierunku, a w przypadku kiedy studentów kierunku jest mniej niż dziesięciu - najwyżej jednemu studentowi. 

pozostałe wiadomości