KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Kolejne granty NCN dla naszych pracowników

dr Karolina Rumińska-Mikulska trzymająca model cząsteczki, dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK, siedzi na ławce w budynku przy oknie i patrzy w górę w obiektyw aparatu
dr Karolina Rumińska-Mikulska, dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK fot. Andrzej Romański/ Studio AiR Bros

Narodowe Centrum Nauki przyznało dwa granty w programie Sonata BIS pracownikom Instytutu Fizyki - dr Karolinie Mikulskiej-Rumińskiej i dr. hab. Piotrowi Wciśle, prof. UMK.
Gratulujemy!

Dr Karolina Mikulska-Rumińska otrzymała środki na realizację projektu "Komputerowe odszyfrowanie maszynerii białek pro-ferroptotycznej śmierci komórki jako fundamentalny krok w poszukiwaniu celów terapeutycznych przy zapaleniu płuc i mukowiscydozie" w kwocie prawie 2,5 mln zł,
Opis projektu:
Ciało ludzkie składa się z biliardów komórek. Czas życia każdej komórki jest odgórnie zdefiniowany i kontrolowany przez regulowane mechanizmy śmierci komórki. Ferroptoza jest jednym z nich. Proces ten jest wykorzystywany przez organizm do usuwania zbędnych lub potencjalnie niebezpiecznych komórek. Natomiast został on również zidentyfikowany jako mechanizm śmierci komórek w chorobach Parkinsona i Alzheimera oraz w sepsie. Odgrywa istotną rolę w leczeniu nowotworów i może przyczyniać się do degradacji tkanki w urazach mózgu, chorobach nerek i astmie. Co ciekawe pokazano również, że mechanizm ferroptozy może zostać przejęty i użyty w sposób destrukcyjny przez bakterie P. aeruginosa w patologii zapalenia płuc i mukowiscydozy. Bakteria ta znajduje się na priorytetowej liście patogenów (opracowanej przez WHO) przez wzgląd na jej zdolność do infekowania i oporności na leki, która doprowadza do długotrwałych i przewlekłych infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza u pacjentów z mukowiscydozą. W projekcie wykorzystamy metody biofizyki obliczeniowej wraz z elementami bioinformatyki i programowania, aby odkryć mechanizmy wykorzystywane do inicjowania/przejmowania ferroptozy przez P. aeruginosa w komórkach ludzkich. Ostatecznie pozwoli to dostarczyć nowe związki chemiczne (inhibitory), które posłużą jako środek do stworzenia potencjalnych leków w patologii zapalenia płuc i mukowiscydozy. Wyniki modelowania, w tym potencjalne inhibitory, będą testowane w eksperymentach biochemicznych przeprowadzanych przez współpracowników projektu.
Dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK, będzie realizować projekt "Rozwój badań nad zderzeniami molekularnymi do granic metod obliczeniowych fizyki kwantowej i ultradokładnej spektroskopii laserowej; nowe podejście do generowania referencyjnych danych spektroskopowych dla badań atmosfer planet". Na ten cel otrzymał 4,5 mln zł.
Opis projektu:
Celem tego projektu jest całkowicie nowe podejście do dostarczania referencyjnych danych spektroskopowych o kształtach linii molekularnych, opartych na eksperymentalnie potwierdzonych obliczeniach ab initio rozpraszania kwantowego. Z jednej strony wykonamy najnowocześniejsze obliczenia numeryczne efektów zderzeniowych dla cząsteczek molekularnych istotnych dla badań atmosferycznych (takich jak CO, O2 czy halogenowodory zaburzone zderzeniami z O2 lub N2). Z drugiej strony wykonamy komplementarne pomiary w oparciu o ultradokładne spektrometry laserowe z wnękami optycznymi o wysokiej finezji. Wnęka optyczna o wysokiej finezji ma wyjątkową zdolność do utrzymania w swoim wnętrzu wiązki laserowej przez długi czas, co zapewnia wyjątkowo długą drogę oddziaływania światła z cząsteczką, a co za tym idzie dużą czułość, co ma kluczowe znaczenie dla naszych badań. Wreszcie, poza motywacją atmosferyczną, odwrócimy logikę problemu i zamiast wykorzystywać teorię kwantową do dostarczania przydatnych referencyjnych danych spektroskopowych do różnych eksperymentów, użyjemy naszych ultradokładnych pomiarów do walidacji samych obliczeń kwantowych.
W 12. edycji konkursu SONATA BIS spośród 400 złożonych wniosków wyłoniono 58 laureatów: 9 w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 33 w naukach ścisłych i technicznych oraz 16 w naukach o życiu.
Narodowe Centrum Nauki

pozostałe wiadomości