Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Grant NATO dla fizyków

Dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK przed komputerem
Toruńską częścią projektu kierować będzie dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK z Katedry Fizyki Stosowanej WFAiIS. fot. Andrzej Romański

Sieć naukowa zajmująca się luminescencją kwarcu, w której skład wchodzi Zespół Datowania Luminescencyjnego z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, otrzymała grant NATO Emerging Security Challenges Division w ramach programu Science for Peace and Security Programme.

Finansowanie przyznane zostało w dziedzinach obrona przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi oraz bezpieczeństwo środowiskowe. Realizacją projektu na UMK kierować będzie dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK z Katedry Fizyki Stosowanej WFAiIS.

Projekt zatytułowany "DEPot: A New Dosimetric Emergency Protocol based on Natural Quartz" ma na celu opracowanie awaryjnego protokołu dozymetrycznego (związanego z pomiarem i obliczaniem dawek promieniowania jonizującego oraz oceną skażeń promieniotwórczych), który umożliwia badanie dużych terenów pod kątem narażenia na promieniowanie.

Po wystąpieniu takiego zagrożenia istotne jest niezwłoczne oszacowanie zagrożeń radiologicznych dla ludności na dotkniętych obszarach. Osobiste dozymetry promieniowania z reguły nie są dostępne, a badanie wszystkich osób wykracza poza możliwości placówek medycznych. Protokół pozwoli na identyfikację terenów, których mieszkańcy wymagają natychmiastowego badania indywidualnego i pomocy medycznej w przypadku wystąpieniu zagrożenia.

Do określenia dawki awaryjnej w ciągu kilku dni po zdarzeniu radiologicznym zostanie wykorzystana termoluminescencja kwarcu, który występuje obficie w prawie wszystkich środowiskach. Opracowany protokół będzie udostępniony organom ochrony przed promieniowaniem w krajach NATO oraz szerokiej sieci laboratoriów luminescencyjnych (zwykle pracujących w retrospektywnej dozymetrii i datowaniu).

W realizacji projektu obok zespołu z UMK udział biorą Department of Materials Science, University of Milano Bicocca, Italy; Institute of Radiation Physics, the University Hospital of Vaud (CHUV), Switzerland; Institute of Nanoscience and Nanotechnology, National Center for Scientific Research “Demokritos", Greece; Department of Geogra­phy and Earth Sciences, Aberystwyth University, United Kingdom; Scottish Universities Environ­mental Research Centre, United Kingdom. Zespół projektowy, jako użytkownicy końcowi (End-users), będą wspierać Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR), Polska;  Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Francja oraz Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Niemcy.

pozostałe wiadomości