Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Cytowani i wpływowi

Zdjęcie przedstawia fragment ekranu komputera z listą bazy danych biblioteki uniwersyteckiej
fot. Andrzej Romański

Pracownicy i pracowniczki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po raz kolejny znaleźli się na liście najbardziej wpływowych badaczy na świecie pod względem cytowań artykułów. Zestawienie 2 proc. najczęściej cytowanych uczonych opracowują wydawnictwo Elsevier i Uniwersytet Stanforda.

Wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie znalazło się 33 pracowników i pracowniczek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaktualizowane listy najczęściej cytowanych naukowców zostały przygotowane na podstawie kompleksowej oceny dorobku naukowego uczonych z całego świata, po wyliczeniu złożonego indeksu bibliometrycznego (tzw. C-score), uwzględniającego czynniki takie jak m.in. liczba cytowań niezależnych, indeks Hirscha czy miejsce i rolę autora wśród współautorów.

Autorzy rankingu przygotowują dwa zestawienia: jedno z nich zbiera dane z dorobku podczas całej kariery zawodowej, a druga - z ostatniego roku.

Spośród naukowców związanych z UMK największą liczbą cytowań od początku swojej kariery mogą poszczycić się:

 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska z Wydziału Chemii
 • Śp. prof. dr hab. Andrzej J. Sadlej z Wydziału Chemii
 • Śp. prof. dr hab. Lutosław Wolniewicz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Prof. dr hab. Werner Ulrich z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Prof. dr hab. Artur P. Terzyk z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Halina Kaczmarek z Wydziału Chemii
 • Dr hab. Jan Piotrowski, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Prof. dr hab. Wojciech Kujawski z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Śp. prof. dr hab. Małgorzata Z. Zdzienicka z Wydziału Farmaceutycznego
 • Prof. dr hab. Dariusz Chruściński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Śp. prof. dr hab. Daniel Simson z Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Śp. prof. dr hab. Andrzej Skowroński z Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Edward Szłyk z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Prof. dr hab. Stanisław Biniak z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska z Wydziału Farmaceutycznego
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szpila z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii

Na liście obejmującej ranking cytowań za rok 2021 uwzględnieni zostali:

 • Prof. dr hab. Maria Lewicka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych
 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Werner Urlich z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Prof. dr hab. Jan Styczyński z Wydziału Lekarskiego
 • Prof. dr hab. Dariusz Chruściński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Prof. dr hab. Artur P. Terzyk z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Wojciech Kujawski z Wydziału Chemii
 • Dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK z Wydziału Chemii
 • Dr Beata Kaczmarek-Szczepańska z Wydziału Chemii
 • Śp. prof. dr hab. Andrzej Kossakowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dr hab. Eliano Navarese, prof. UMK z Wydziału Lekarskiego
 • Prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Prof. dr hab. Halina Kaczmarek z Wydziału Chemii
 • Dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK z Wydziału Chemii
 • Dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK z Wydziału Chemii
 • Śp. prof. dr hab. Daniel Simson z Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szpila z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK z Wydziału Farmaceutycznego
 • Dr Andrzej Grzywacz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Ks. prof. dr hab. Piotr Roszak z Wydziału Teologicznego

Listy najczęściej cytowanych naukowców na świecie

pozostałe wiadomości