Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Profesor Włodzisław Duch członkiem AAIA (Asia-Pacific Artificial Intelligence Association)

Skan certyfikatu członka AAIA dla prof. Ducha
Certyfikat członka AAIA fot. nadesłane

Z przyjemnością pragniemy poinformować że profesor Włodzisław Duch został wybrany jako "Fellow" w AAIA (Stowarzyszeniu Sztucznej Inteligencji w rejonie Azja-Pacyfik).

Profesor Włodzisław Duch obecnie pracownik Instytutu Nauk Technicznych jest fizykiem, informatykiem i kognitywistą. Jego zainteresowania badawcze dotyczyły początkowo metod obliczeniowych mechaniki kwantowej, fizyki komputerowej, podstaw fizyki i interpretacji mechaniki kwantowej. Od końca lat 1980 jego zainteresowania przesunęły się w stronę teorii i zastosowań sieci neuronowych, uczenia maszynowego, metod sztucznej inteligencji, modelowania funkcji mózgu i technologii neurokognitywnych. Był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (1995), a następnie Towarzystwa Sztucznej Inteligencji (2010). Od końca lat 1990 zaangażował się w tworzenie kognitywistyki w Polsce, był współzałożycielem pierwszego czasopisma w tej dziedzinie i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (2001). Przez dwie kadencje był Prezydentem European Neural Network Society (2006-2011), w 2013 roku został wybrany na członka honorowego (Fellow) International Neural Network Society (INNS), oraz członka Komisji Układów Złożonych Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2013 roku kieruje Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na UMK, a od 2020 roku zespołu Neuroinformatics and Artificial Intelligence , części University Centre of Excellence Dynamics, Mathematical Analysis and Artificial Intelligence. W 2012 roku objął stanowisko prorektora ds. badań naukowych i informatyzacji na UMK, a w latach 2014-15 podsekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

pozostałe wiadomości