Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Kolejna monografia autorstwa prof. Józefa Szudego

Mnografia leżąca na stole
Monografia prof. Szudego fot. Winicjusz Drozdowski

W serwisie Wydawnictwa Naukowego UMK zamieszczono następujący opis monografii:

"Lektura prezentowanego tomu uzmysławia ogromne kłopoty, jakie napotykał wileński ośrodek nauk rolniczych, który na początku swego istnienia – w warunkach ówczesnego światowego kryzysu ekonomicznego – nieustannie borykał się z trudnościami kadrowymi, aparaturowymi i lokalowymi. Z perspektywy minionych 100 lat należy z podziwem odnotować solidarność całego środowiska uniwersyteckiego w Wilnie, w szczególności Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, które w obliczu biurokratycznych prób zlikwidowania Studium Rolniczego nie dopuściło do tego, demonstrując heroiczną postawę wobec decydentów. Podejmowane przez 15 lat wysiłki w celu przekształcenia Studium Rolniczego w Wydział Rolniczy USB zakończyły się sukcesem dopiero na początku 1938 roku. Wybuch drugiej wojny światowej doprowadził do likwidacji zarówno tego – tworzonego z wielkim heroizmem – Wydziału, jak i całego Uniwersytetu Stefana Batorego."

Gorąco zachęcamy do lektury!

https://ptf.umk.pl/?task=news&action=one&id=24

pozostałe wiadomości