Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Okulistyka nowej generacji

Kolaż złożony z dwóch portretowych zdjęć mężczyzn
Prof. Bernhard Baumann oraz prof. Ireneusz Grulkowski są kierownikami grantu NCN fot. fot. Ireneusz Grulkowski

Dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK otrzymał grant na realizację badań we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Projekt będzie finansowany w ramach OPUS 22+LAP/Weave z udziałem zespołu z Austrii.

Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania.

Dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK wraz z naukowcami z Collegium Medicum UMK i Medical University of Vienna zrealizuje badania pn. "Analiza nanoruchów tkanek zdrowych i chorych oczu na potrzeby diagnostyki okulistycznej nowej generacji". Kierownikiem projektu ze strony austriackiej jest prof. Bernhard Baumann.

Wnioski w konkursie OPUS LAP mogły być składane na projekty prowadzone we współpracy dwustronnej z Austrią oraz Czechami, a także we współpracy trójstronnej z Czechami, Austrią lub Słowenią.

Lista wszystkich laureatów

Dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK specjalizuje się w fizyce doświadczalnej, akustooptyce oraz biooptyce. W 2003 r. ukończył studia z fizyki o specjalności fizyka biomedyczna na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 r. uzyskał dyplom z biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i gdańskiej Akademii Medycznej. Doktorat na podstawie pracy pt. "Dyfrakcja światła na cylindrycznych falach ultradźwiękowych" uzyskał w 2007 r. na macierzystym wydziale. Habilitował się w 2016 r. w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie oceny dorobku naukowego i cyklu publikacji "Interferometryczne obrazowanie w zakresie podczerwieni - kompleksowa biometria oka oraz mikroprofilometria".

Od 2008 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki UMK. W latach 2008-2010 pracował w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego. Jako visiting scientist pracował także w Research Laboratory of Electronics Massachusetts Institute of Technology w latach 2010-2012.

Dr hab. Ireneusz Grulkowski jest członkiem zespołu Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości "Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych" działającego w ramach Inicjatywy doskonałości - uczelni badawczej.

Swoje prace publikował m.in. w "Optics Express", "Ophthalmology", "Investigative Ophthalmology & Visual Science", "American Journal of Ophthalmology", "Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina", "Applied Optics" oraz w "PLOS ONE". 

pozostałe wiadomości