Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

TSSP ExSci 2022 – wakacyjny staż na WFAiIS

Uczestnicy programu TSSP ExSci w 2022 r. - osoby stojące na schodach przed WFAiIS
Uczestnicy programu TSSP ExSci w 2022 r. fot. Kamil Fedus

Tegoroczne wakacje na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS) UMK upływają pod znakiem międzynarodowego programu stażowego Toruń Student Summer Program in Exact Sciences (TSSP ExSci 2022), w ramach którego 15 studentów z zagranicy realizuje projekty naukowe pod okiem badaczy z naszego Wydziału oraz Wydziału Matematyki i Informatyki (WMiI).

Tematyka projektów, nad którymi pracują uczestnicy TSSP ExSci, obejmuje badania z fizyki, matematyki, astronomii, automatyki, robotyki, oraz nauk komputerowych. Oprócz realizacji projektów badawczych, stażyści mają okazję posłuchać wykładów w języku angielskim o badaniach prowadzonych na WFAiIS i WMiI. W tym roku wykłady wygłoszą dr hab. Tomasz Tarczewski, prof. Sebastian Maćkowski oraz dr hab. Cezary Migaszewski z WFAiIS, a także dr Marek Nowicki, dr hab. Grzegorz Gabor oraz dr hab. Wojciech Rajchel z WMiI.

Oprócz badań naukowych, studenci mają również okazję zapoznać się z urokami Torunia, dzięki organizacji licznych wydarzeń towarzyszących. Więcej na temat programu na stronie: https://tssp.umk.pl/exsci/index.html

 TSSP ExSci realizowany jest w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

pozostałe wiadomości