Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

"Perspektywy" na piątkę

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy" Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu utrzymał swoją silną pozycję piątego uniwersytetu w kraju, a w zestawieniu wszystkich uczelni awansował o cztery oczka. Kierunek fizyka prowadzony na naszym Wydziale zajął 4. miejsce (na 15), zaś fizyka techniczna 3 na 10.

W ogłoszonej 22 czerwca 23. edycji rankingu miesięcznika "Perspektywy" Uniwersytet Mikołaja Kopernika znalazł się na 13. miejscu wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce (wraz z Politechniką Śląską i Szkołą Główną Handlową w Warszawie). To awans aż o cztery oczka, co więcej to najwyższa od czterech lat lokata UMK w najważniejszym krajowym rankingu. W kategorii uniwersytetów UMK niezmiennie plasuje się na 5. pozycji.

UMK uzyskał sumarycznie 68,9 punktu, czyli o ponad 5,5 punktu więcej niż przed rokiem, zmniejszając w ten sposób dystans dzielący go od najlepszej uczelni w Polsce, za którą w tym roku uznany został Uniwersytet Warszawski.

Nasz Uniwersytet utrzymał mocną 4. pozycję w kategorii uczelni o wysokim potencjale naukowym, poprawiając w tej konkurencji swoją notę o 0,3 punktu. Wyżej został oceniony także w kategorii "warunki kształcenia", awansując z miejsca 6. na 4. Największy skok - aż o 23 oczka - UMK odnotował w kategorii "umiędzynarodowienie", w której w tym roku sklasyfikowany został na miejscu 24.

Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" już po raz 23. Tegoroczne zestawienie to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

-Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

- Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 43 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;

- Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 19 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;

- Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 73 kierunki i grupy kierunków studiów, w którym po raz pierwszy pojawiły się kierunki: ratownictwo medyczne oraz ogrodnictwo.

Pełne zestawienie

pozostałe wiadomości