Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

"Polonez" dla dr. Tomasza Ryszarda Wasaka

Fragment budynku rektoratu i napis
fot. fot. Andrzej Romański

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszej edycji konkursu Polonez Bis. Wszystkie trzy wnioski, w tym jeden dla dr. Tomasza Ryszarda Wasaka z WFAiIS, składane przez badaczy i badaczki do realizacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymały finansowanie.

Polonez Bis to konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój ich kariery naukowej przez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych przedsięwzięć realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wśród laureatów konkursu Polonez Bis znaleźli się:

W konkursie złożono w sumie 151 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej 50 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Wskaźnik sukcesu wyniósł 33,1%.

Pełna lista rankingowa

pozostałe wiadomości