Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Roboty mobilne w edukacji

Laureaci konkursu ?Inkubator Innowacyjności UMK 4.0?
Laureaci konkursu „Inkubator Innowacyjności UMK 4.0” fot. Marcin Kowalski

Studenci z Technicznego Koła Naukowego (inż. Artur Bereit, inż. Hubert Stefaniak, inż. Filip Rasiewicz) wspólnie z mgr inż. Rafałem Szczepańskim otrzymali finansowanie na projekt badawczy w ramach konkursu „Inkubator Innowacyjności UMK 4.0”.

Ze względu na rosnącą popularność robotyzacji w fabrykach i na halach magazynowych, w tym aplikacjach robotów kooperujących z ludźmi, rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów od robotyki mobilnej. Bezpieczeństwo współpracowników, towarów, jak również samych robotów jest priorytetem, lecz głównym wskaźnikiem w fabryce jest jej produktywność – w celu jej optymalizacji należy uwzględniać czas przejazdu, ograniczenia dynamiki robota oraz aspekty energetyczne, czyli zużycie energii przez robota. Połączenie wszystkich aspektów jest skomplikowanym zagadnieniem wymagającym znajomości odpowiednich metod oraz dużego doświadczenia, którego środowiska symulacyjne nie zapewniają. Przez to, jakość kształcenia z tej dziedziny jest mocno ograniczona ze względu na duże nakłady finansowe potrzebne do odpowiedniego wyposażenia laboratoriów.
   Zespół w składzie: mgr inż. Rafał Szczepański, inż. Artur Bereit, inż. Hubert Stefaniak oraz inż. Filip Rasiewicz, otrzymał finansowanie projektu pt. "Zestaw przeznaczony do nauki robotyki mobilnej – platforma mobilna, pakiet oprogramowania oraz podręcznik akademicki". Projekt pozwoli na stworzenie platformy mobilnej z pakietem oprogramowania i podręcznika, dzięki którym edukacja z zakresu robotyki mobilnej będzie mogła skoncentrować się na zagadnieniach bezpośrednio związanych z robotyką np. bezkolizyjny ruch w dynamicznym środowisku lub mapowaniu terenu. Proponowany zestaw będzie korzystał z Robot Operating System oraz dostarczy gotowe przykłady algorytmów oraz dokładne opisy ich działania. Pozwoli to na ograniczenie ingerencji w system osobom zaczynającym naukę robotyki mobilnej, a jednocześnie nie ogranicza możliwości osobom bardziej zaawansowanym.

pozostałe wiadomości