Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Matematyka w tłumaczeniu

Zdjęcie ilustracyjne
fot. proj. Anna Jaszczuk

Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powstał internetowy, polsko-ukraiński słownik szkolnych pojęć matematycznych.

Narzędzie zostało przygotowane we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za dydaktykę szkolną i może być wykorzystywane przez nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Inicjatywa jest odpowiedzią na trudności towarzyszące posługiwaniu się popularnymi internetowymi aplikacjami do tłumaczenia, ponieważ przy specjalistycznych pojęciach często popełniają one błędy. Osobą odpowiedzialną za projekt jest dr Adam Hajduk z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, listę pojęć w języku polskim opracował dr Agnieszka Krause, a za tłumaczenie na język ukraiński odpowiada dr hab. Aleksander Zaigrajew, prof. UMK. Internetową obsługę słownika przygotował dr Piotr Przymus.

Pierwsza wersja słownika jest dostępna pod adresem: https://ua.mat.umk.pl/

Twórcy słownika zapewniają, że w razie potrzeby będzie on rozwijany i uzupełniany o kolejne hasła. Informują również, że Wydział Matematyki i Informatyki UMK może zapewnić informatyczną obsługę dla słowników pojęć pozostałych przedmiotów szkolnych, jeśli pojawi się taka inicjatywa ze strony innych Wydziałów lub placówek edukacyjnych. Dostarczenie bazy pojęć i tłumaczeń leży po stronie ewentualnych zainteresowanych.


На факультеті Математики та інформатики Університету Миколи Коперника створено польсько-український інтернет-словник шкільних математичних термінів.

Посібник підготовлений у співпраці з особами відповідальними за шкільну дидактику і може використовуватися вчителями та учнями початкових та середніх шкіл.

Ця ініціатива є реакцією на проблеми під час використання популярних інтернет-додатків для перекладу, оскільки вони часто роблять помилки у перекладі математичної термінології. Відповідальним за проект є канд. наук Адам Хайдук (Adam Hajduk) із факультету Математики та інформатики УМК, Список термінів польською мовою підготувала канд. наук Агнешка Краузе (dr Agnieszka Krause), а за переклад українською мовою відповідає д-р Олександр Заіграєв (Oleksandr Zaigrajew), проф. УМК. Обслуговування словника онлайн підготував канд. наук Пьотр Пшимус (dr Piotr Przymus).

Перша версія словника доступна за адресою: https://ua.mat.umk.pl/

Автори словника запевняють, що у разі потреби він розширятиметься та доповнюватиметься черговими термінами. Також вони повідомляють, що факультет Математики та інформатики УМК може надати інформатичну підтримку для словників термінів з інших шкільних предметів, якщо така ініціатива надійде від інших факультетів чи навчальних закладів. Термінологічну базу та переклади для утворення словників з інших предметів має надавати зацікавлена сторона.

pozostałe wiadomości