Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Sukces interdyscyplinarnego zespołu badawczego w konkursie „Inkubator Innowacyjności UMK 4.0”

Interdyscyplinarny zespół badawczy
Interdyscyplinarny zespół badawczy

Projekt interdyscyplinarnego zespołu badawczego pt. System do automatycznego pomiaru zanieczyszczenia sztucznym światłem ze zdalną transmisją pozyskiwanych danych został jednym z laureatów konkursu „Inkubator Innowacyjności UMK 4.0” ogłoszonego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK w konsorcjum ze Startova.pl sp. z o.o. w Toruniu i uzyskał wsparcie finansowe na realizację badań przedwdrożeniowych.

Konkurs miał charakter dwuetapowy i po ocenie formalnej oraz merytorycznej odbywały się prezentacje zespołów badawczych przed Komitetem Inwestycyjnym, który oceniał m.in. innowacyjność pomysłu, poziom gotowości technologicznej, zasadność planowanego budżetu czy współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Interdyscyplinarnym zespołem badawczym kieruje dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK z Katedry Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. W jego skład wchodzą: mgr inż. Dominika Karpińska – studentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktorskich Academia Copernicana oraz naukowcy z Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych Instytutu Nauk Technicznych Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK – dr. inż. Marcin Paprocki, dr inż. Krystian Erwiński oraz mgr inż. Jarosław Czoków (wszyscy na zdjęciu).

Celem realizowanego projektu jest uzyskanie Poziomu VIII gotowości technologicznej (TRL) opracowanego prototypu systemu do automatycznego pomiaru zanieczyszczenia światłem nocnego nieba oraz jego wdrożenie do użytkowania w wybranych lokalizacjach w Toruniu, w formie rozproszonej sieci urządzeń rejestrujących wraz z modułem zdalnej transmisji i wizualizacji pozyskiwanych danych pomiarowych. Działający prototyp urządzenia oparty został na elektronicznym czujniku światła wysokiej rozdzielczości, zaprojektowanej architekturze sprzętowej urządzenia wraz z oprogramowaniem oraz komunikacji bezprzewodowej wykorzystującą technologię komunikacyjną LoRa.

Prowadzone prace badawcze związane z tematyką smart cities (smart environment) dotyczą analizy zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego środowiska miejskiego oraz implementacji nowoczesnych technologii akwizycji, transmisji i przechowywania danych pomiarowych.

pozostałe wiadomości