Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Dofinansowanie na projekt badawczy w INT

Stanowisko do badań przekształtników energoelektronicznych w Laboratorium Przekształtników i Napędów Elektrycznych Instytutu Nauk Technicznych UMK.
Stanowisko do badań przekształtników energoelektronicznych w Laboratorium Przekształtników i Napędów Elektrycznych Instytutu Nauk Technicznych UMK. fot. dr inż. Łukasz J. Niewiara

Zespół naukowy w składzie: dr inż. Łukasz J. Niewiara (kierownik), dr inż. Maciej Kolincio oraz mgr inż. Paweł Białecki, otrzymał dofinansowanie na projekt badawczy pt. „Rozwój przekształtników energoelektronicznych z zastosowaniem nowoczesnych łączników półprzewodnikowych na bazie azotku galu (GaN) dedykowanych do systemów magazynowania energii elektrycznej”.

Wsparcie finansowe uzyskano w ramach projektu: „Inkubator Innowacyjności UMK 4.0” zorganizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK. Celem prac badawczo-wdrożeniowych jest opracowanie prototypu nowatorskiego przekształtnika prądu stałego o topologii podwójnego mostka aktywnego (ang. Dual Active Bridge) z zastosowaniem półprzewodnikowych przyrządów mocy na bazie azotku galu (GaN). Projektowane urządzenie przeznaczone będzie do współpracy z bateryjnymi magazynami energii elektrycznej, umożliwiając m.in. współpracę z systemami odnawialnych źródeł energii. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych tranzystorów możliwe będzie osiągnięcie wysokiej gęstości mocy urządzenia przy jednoczesnej redukcji jego gabarytów. Gratulujemy !

pozostałe wiadomości