Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Preludia w duetach

Grafika przedstawia zwój dyplomu, lupę, worek z symbolem dolara oraz Ziemię, na której jest granatowy biret
fot. proj. Anna Jaszczuk

Cztery zespoły badawcze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymały granty Narodowego Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM BIS 3. Program skierowany jest do ośrodków prowadzących szkoły doktorskie.

Celem programu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy pracujący nad projektem składa się z dwóch osób: osoby piszącej doktorat oraz promotora lub promotorki, którzy pełnią funkcję kierowników grantu.

Trzy rekomendowane do finansowania projekty naukowców z UMK dotyczą dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a jeden zakresu nauk ścisłych i technicznych. Granty otrzymali:

  • Dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania otrzymała dofinansowanie w wysokości 407 600 zł na projekt pt. "Metody falkowe w prognozowaniu koniunktury oraz ocenie i projektowaniu polityki stabilizacyjnej". Celem projektu jest rozwinięcie narzędzi dyskretnej analizy falkowej spektrów wielowymiarowych oraz przeprowadzenie zaawansowanych badań empirycznych za jej pomocą, dotyczących stabilności monetarnej i finansowej współczesnych gospodarek i przyszłych trajektorii wzrostu wybranych gospodarek europejskich.
  • Dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego otrzymał dofinansowanie w wysokości 407 249 zł na projekt pt. "Strategie adaptacji społecznej i językowej starej i nowej polskiej diaspory w Turcji. Zachowanie języka i kultury w perspektywie krótko- i długoterminowej". Celem projektu jest analiza strategii adaptacji językowej i społecznej starej i nowej polskiej diaspory w Turcji. Autorzy projektu porównają strategie długoterminowej adaptacji wielopokoleniowej w Adampolu i krótkoterminowej w Alanyi, Ankarze, Stambule i Izmirze. Naukowcy scharakteryzują ich różne aspekty, jak choćby wybór języka w specyficznych sytuacjach komunikacyjnych; ilość zapożyczeń językowych i inne przejawy wpływu tureckiego na polszczyznę w poszczególnych sferach życia (rodzina, edukacja, życie zawodowe); relacje pomiędzy starą diasporą w Adampolu i nową w innych miejscowościach oraz wpływ tureckiego otoczenia na tożsamość kulturową polskiej mniejszości.
  • Dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych otrzymał dofinansowanie w wysokości 546 504 zł na projekt pt. "Koszty transportu lądowego i śródlądowego w strefie bałtyckiej w XIV-XVI w.". Celem projektu jest takie przebadanie materiałów źródłowych pochodzących z obszarów południowo-wschodnich pobrzeży strefy bałtyckiej, które dostarczyłoby danych niezbędnych do analizy trzech zasadniczych kwestii: wysokość kosztów lądowych i śródlądowych przewozów dóbr i osób, powody zmian kosztów przewozu oraz porównanie kosztów transportu lądowego i śródlądowego.
  • Dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymał dofinansowanie w wysokości 446 129 zł na projekt pt. "Kwantowe rozpraszanie optyczne wzbudzonych molekuł tlenu. Od fizyki fundamentalnej do badań atmosferycznych". W ramach tego projektu autorzy wykorzystają podstawowe prawa teorii kwantowej do obliczenia, jak cząsteczka tlenu zderza się z cząsteczkami azotu. Badacze podejmą się szczegółowych obliczeń kwantowych, które pozwolą im zrozumieć różne zjawiska zderzeniowe i dostarczyć danych referencyjnych do badań atmosferycznych.

Pełna lista rankingowa

pozostałe wiadomości