Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Stypendia dla najlepszych

Sala wykładowa, studentka patrzy w obiektyw aparatu, w tle inni studenci uczestniczą w zajęciach
fot. fot. Andrzej Romański

26 studentek i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, w tym troje studentów z naszego Wydziału: Maciej Gancewski student fizyki stopnia 2, Krzysztof Lisiecki student astronomii stopnia 2 oraz Kamil Piotr Stankiewicz student fizyki stopnia 2. Gratulujemy!

Spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium minister edukacji i nauki przyznał wyróżnienia 432 studentom i studentkom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez zespół doradczy. W tym roku zastosowanoł nowe podejście do wyłaniania kandydatów do stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu stypendiów w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin.

Stypendystami z UMK zostali:

 1. Paweł Antoni Boike (prawo)
 2. Adrian Piotr Brzeziński (biologia sądowa)
 3. Mikołaj Jan Dobek (archeologia)
 4. Magdalena Gadomska (chemia kosmetyczna)
 5. Aleksander Robert Gajewski (farmacja)
 6. Maciej Gancewski (fizyka)
 7. Arkadiusz Rafał Grzeczka (weterynaria)
 8. Klaudyna Joanna Grzelakowska (kierunek lekarski)
 9. Patryk Mateusz Kaczor (kierunek lekarski)
 10. Anna Bogusława Kośmider (farmacja)
 11. Mateusz Kowalski (gospodarka przestrzenna)
 12. Alicja Anna Lasota (grafika)
 13. Krzysztof Lisiecki (astronomia)
 14. Patrycja Maliszewska (biotechnologia)
 15. Anna Małkowska (chemia kryminalistyczna)
 16. Łukasz Rafał Migdalski (biologia)
 17. Yen Ying Ng (filologia angielska)
 18. Paweł Nowak (chemia medyczna)
 19. Patrycja Prasak (prawo)
 20. Aleksandra Karolina Seń (kulturoznawstwo)
 21. Aleksander Jan Smolarkiewicz-Wyczachowski (chemia medyczna)
 22. Adrianna Sosik (chemia kosmetyczna)
 23. Kamil Piotr Stankiewicz (fizyka)
 24. Natalia Maria Stek (pedagogika)
 25. Paulina Śledzińska (kierunek lekarski)
 26. Lidia Iga Zasada (chemia kosmetyczna)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest w tym roku czwartą uczelnią w Polsce pod względem największej liczbą laureatów stypendium ministra.

Pełna lista stypendystów i stypendystek

pozostałe wiadomości