Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Fizyka wokół nas - kolejny wykład!

Plakat informacyjny
Plakat informacyjny

W czwartek 24 marca 2022 o godzinie 17:00 siódmy wykład z cyklu "Fizyka wokół nas" zatytułowany "Czy mamy obawiać się promieniowania z elektrowni jądrowych" wygłosi dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. NCBJ (Narodowe Centrum Badań Jądrowych). Wykład będzie transmitowany poprzez platformę Cisco Webex.

Streszczenie:
Wbrew obawom społecznym promieniowanie nie jest wynalazkiem człowieka, przeciwnie, było i jest nieodłączną częścią wszechświata. Nasze komórki już przed milionami lat nauczyły się usuwać ujemne skutki promieniowania. Obecność promieniowania pobudza procesy obronne organizmów żywych, tak że w efekcie ilość zachorowań w rejonach o podwyższonym promieniowaniu  jest mniejsza, a nie większa, niż bez promieniowania.  W prezentacji podano źródła i natężenie promieniowania na świecie i w Polsce i porównano je z napromieniowaniem ludzi w sąsiedztwie elektrowni  jądrowych. Jakie skutki zdrowotne miało napromieniowanie ludzi po wybuchach bomb atomowych? Czemu przyjęto hipotezę o liniowej bezprogowej zależności skutków zdrowotnych od dawek? A jaka jest prawda? Co wiemy o zdrowiu i ludzi narażonych na podwyższone dawki promieniowania naturalnego lub powodowanego przez  elektrownie jądrowe. A jakie jest stanowisko ekologów? Kto popiera energetykę jądrową? Jakie są skutki radiofobii?


Poprzednie wykłady z cyklu "Fizyka wokół nas". 

pozostałe wiadomości