Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Laureaci konkursu SONATA BIS NCN

Banknoty 200 zł i 100 zł
fot. Andrzej Romański

NCN ogłosiło wyniki jedenastej edycji konkursu SONATA BIS. 4 projekty naukowców z Instytutu Fizyki UMK otrzyma finansowanie w ramach tego konkursu:

1. Rozwój metod typu pCCD do wiarygodnego modelowania struktur elektronowych oraz właściwości elementów składowych organicznych ogniw słonecznych dr. hab. Pawła Tecmera, prof. UMK (kwota 1.738.660 PLN)
2. Poszukiwanie nowej fizyki z wykorzystaniem ultrazimnej mieszaniny atomów Hg i Rb dr. Marcina Andrzeja Witkowskiego (2.504.660 PLN)
3. Chemia kwantowa w warunkach ograniczenia przestrzennego dr. Szymona Filipa Śmigi (kwota 1.977.800 PLN)
4. Precyzyjna i dokładna spektroskopia słabych molekularnych linii widmowych wspomagana obliczeniami ab initio dr. Szymona Wójtewicza (kwota 2.690.600 PLN).

Gratulujemy!

Naukowcy złożyli łącznie 455 wniosków. Do finansowania zakwalifikowane zostały 93 projekty na łączną kwotę niemal 236 mln złotych. Przyznane granty umożliwią badaczom realizację pionierskich badań podstawowych oraz utworzenie nowych zespołów badawczych.

pozostałe wiadomości