Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Z prestiżowym Medalem Diraca

Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK
Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK fot. Andrzej Romański

Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej została laureatką Medalu Diraca za opracowanie nowych metod chemii kwantowej dla stanów podstawowych i wzbudzonych silnie i słabo skorelowanych układów opartych na sieciach tensorowych.

Medal Diraca przyznawany jest corocznie (od 1998 r.) przez Światowe Stowarzyszenie Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej (World Association of Theoretical and Computational Chemists - WATOC). Trafia do wybitnych chemików obliczeniowych, którzy nie ukończyli 40. roku życia.

Lista wszystkich laureatów

Katharina Boguslawski jest profesorem w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu. Doktorat w zakresie chemii uzyskała w 2013 roku z ETH w Zurichu. Po odbyciu stażu podoktorskiego na Uniwersytecie McMaster (Kanada) dołączyła jako adiunkt do Instytutu Fizyki (2016 r.), by utworzyć tu założyć własną grupę badawczą. W 2019 roku uzyskała habilitację z fizyki. Profesor Boguslawski była laureatką prestiżowych grantów badawczych, takich jak Early-Postdoc Mobility (Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki), Banting postdoctoral fellowship (Rząd Kanady), SONATA BIS (NCN), Small Grant Scheme (NCBiR) i MSCA-IF-EF (Komisja Europejska) oraz stypendiuów, takich jak Start 2016 (FNP) i stypendium dla wybitnych młodych naukowców (MSWiN) oraz Nagrody Naukowej "Polityki". Jej działalność naukowa obejmuje opracowywanie metod struktur elektronowych dla stanów podstawowych i wzbudzonych na styku fizyki i chemii. Jest współzałożycielką i główną twórczynią pakietu oprogramowania PyBEST. Poza pracą Katharina Boguslawski opiekuje się swoją czteroletnią córką Zosią i 11-miesięcznym synem Wojtkiem.  Więcej informacji

pozostałe wiadomości