Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

Widok ekranu i systemu USOSweb
fot. Andrzej Romański

11 lutego o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie, prowadzone w języku polskim lub w języku obcym, umożliwiają studentom i studentkom uzyskanie wiedzy z różnych dziedzin niezwiązanych bezpośrednio z tematyką realizowanych studiów, sprzyjają rozwojowi ogólnemu oraz późniejszemu wzmocnieniu pozycji na rynku pracy.

Rejestracja na zajęcia (w języku polskim i w językach obcych) potrwa do 3 marca 2022 r. do godz. 23:59. W pierwszym etapie będzie można zarejestrować się maksymalnie na cztery przedmioty, a od 25 lutego od godz. 18:00 zostanie udostępniona możliwość wybrania kolejnych przedmiotów. Zgodnie z Uchwałą nr 40 Senatu UMK z 22 czerwca 2021 r. istnieje możliwość zapisania się na dwa przedmioty ponadprogramowe w ciągu roku bez dodatkowych opłat.

Zestawienie przedmiotów jest dostępne na stronie: https://www.umk.pl/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie/.

pozostałe wiadomości