Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

PROM dla doktorantów - ruszyła rekrutacja

Zdjęcie ilustracyjne

30 października rozpoczęła się rekrutacja do projektu międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu PROM.

Projekt ma na celu zwiększenie umiędzynarodowienia badań oraz kształcenia na studiach III stopnia na UMK w zakresie astronomii, fizyki, chemii, matematyki, informatyki, kognitywistyki i psychologii. Realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. i przewiduje trzy główne rodzaje działań:

  • dofinansowanie udziału doktorantów i profesorów wizytujących z zagranicy w szkole letniej z zakresu astrochemii, chemii kwantowej i precyzyjnej spektroskopii, która odbędzie się w dniach 1-12 lipca 2019 r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu;
  • dofinansowanie udziału doktorantów z UMK w międzynarodowych konferencjach naukowych w ramach dyscyplin wpieranych w projekcie oraz pozostających w związku tematycznym z przygotowywaną pracą doktorską;
  • dofinansowanie udziału doktorantów w krótkich formach kształcenia, takich jak staże badawcze, warsztaty itp., które są ściśle związane z tematyką przygotowywanej pracy doktorskiej; dofinansowanie obejmuje wyjazdy doktorantów UMK za granicę oraz przyjazdy doktorantów zagranicznych na staże na UMK.

Dofinansowaniu w ramach projektu podlega zakwaterowanie i podróż, a także - w przypadku wyjazdów doktorantów z UMK za granicę - opłata za udział w spotkaniu (np. konferencyjna).

Przewidziane są dwa nabory, które będą otwarte od 30 października 2018 r. oraz 7 stycznia 2019 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 listopada 2018 r. (nabór pierwszy - działania II i III) oraz 25 stycznia 2019 r. (nabór pierwszy dla działania I i nabór uzupełniający dla działania II, III). Rozstrzygnięcie wyników nastąpi do dnia 6 grudnia 2018 r. (nabór pierwszy) oraz 17 lutego 2019 r. (nabór drugi).

Zgłoszenia w języku angielskim należy przesłać drogą e-mailową do Moniki Korzeniewskiej w Instytucie Fizyki UMK (monikak@fizyka.umk.pl).

Więcej szczegółów

Regulamin

pozostałe wiadomości