KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Dyspersja kluczem do precyzji

Dr Katarzyna Bielska przy spektrometrze CMDS
Dr Katarzyna Bielska przy spektrometrze CMDS fot. prof. dr hab. Daniel Lisak

Naukowcy z Instytutu Fizyki UMK: dr Katarzyna Bielska, dr hab. Agata Cygan,  prof. UMK, mgr inż. Magdalena Konefał, dr inż. Grzegorz Kowzan, mgr inż. Mikołaj Zaborowski, mgr inż. Dominik Charczun, dr Szymon Wójtewicz, dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK, dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK, prof. dr hab. Roman Ciuryło oraz prof. dr hab. Daniel Lisak opracowali nową metodę laserowych pomiarów częstotliwości molekularnych linii widmowych w warunkach nasycenia absorpcji.

Metoda wykorzystuje efekt dyspersyjnego przesunięcia częstotliwości modów rezonansowych wnęki optycznej (cavity mode-dispersion spectroscopy, CMDS) w spektroskopii bezdopplerowskiej. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych technik absorpcyjnych nowa metoda jest niewrażliwa na niestabilność mocy optycznej w wiązce laserowej, co eliminuje istotne błędy systematyczne i rozszerza zakres wysokiej precyzji pomiarów. Otrzymane położenia molekularnych linii widmowych cząsteczki tlenku węgla należą do najdokładniejszych w zakresie bliskiej podczerwieni. Zaprezentowana metoda może być zastosowana do pomiarów energii przejść molekularnych wymagających najwyższych dokładności przy zastosowaniu laserów o niższej mocy niż w tradycyjnych pomiarach absorpcyjnych.

Wyniki zostały opublikowane w artykule pt. „Frequency-based dispersion Lamb-dip spectroscopy in a high finesse optical cavity”, który otrzymał wyróżnienie „Editor’s pick” w czasopiśmie Optics Express.

pozostałe wiadomości