Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rekrutacja w środku roku

Zdjęcie ekranu komputera, na którym jest wyświetlona strona Internetowej Rejestracji Kandydatów
fot. Andrzej Romański

Informatyka, chemia i fizyka techniczna - to tylko część kierunków studiów, na które można zapisać się w ramach rekrutacji śródrocznej. Rejestracja na studia drugiego stopnia trwa do 15 lutego 2022 r.

W ofercie znalazło się siedem kierunków studiów drugiego stopnia: analiza danych, automatyka i robotyka, chemia, fizyka techniczna, gospodarka przestrzenna i geozarządzanie, informatyka oraz informatyka stosowana. Aby wziąć udział w rekrutacji, absolwenci odpowiednich studiów wyższych powinni założyć elektroniczne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Oprócz rejestracji w IRK należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł/kierunek. Kandydatki i kandydaci powinni dopełnić wszystkich formalności do 15 lutego 2022 r. do godz. 14:59.

Niezbędne dokumenty należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie od 31 stycznia do 15 lutego do godz. 15:00. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce przyjmowane są jedynie dokumenty przesłane drogą korespondencyjną (poczta, kurier) na adres Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń.

Rozmowy kwalifikacyjne na kierunki analiza danych, automatyka i robotyka, fizyka techniczna, informatyka oraz informatyka stosowana odbędą się 16 lutego o godz. 10:00, a wyniki rekrutacji na wszystkie kierunki zostaną opublikowane dzień później, 17 lutego o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji śródrocznej są dostępne na stronie dla kandydatów.

pozostałe wiadomości