Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Zmarł mgr inż. Tadeusz Robaczewski

mgr inż. Tadeusz Robaczewski
fot. www.fizyka.umk.pl

4 stycznia 2022 r. w wieku 71 lat zmarł mgr inż. Tadeusz Robaczewski, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki UMK, kierownik techniczny, a w ostatnich latach kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Instytutu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 11.01.2022 w kościele pw. St. Frelichowskiego przy ul. Szubińskiej w Toruniu oraz na cmentarzu na Podgórzu (tzw. Nowy Cmentarz) przy ul. Poznańskiej.

Tadeusz Robaczewski urodził się 13 grudnia 1950 roku. Studiował na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, którą ukończył z tytułem zawodowym magistra inżyniera. W 1971 r. rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki UMK: najpierw – jeszcze przed ukończeniem studiów – w warsztacie mechanicznym, a następnie jako pracownik naukowo-techniczny w I Pracowni Fizycznej. Jednocześnie pełnił obowiązki kierownika istniejącej wówczas pracowni dla studentów Wyższego Zawodowego Studium Nauczycielskiego Praktikum. Od 1997 r. pełnił obowiązki kierownika Warsztatów Instytutu Fizyki obejmujących warsztat mechaniczny, elektroniczny i elektryczny, zaś od 2001 r. - dyrektora Technicznego Instytutu. Od 2010 r. aż do przejścia na emeryturę w 2019 r. kierował Zespołem Administracyjno-Gospodarczym IF UMK.

Przez 48 lat swojej działalności odgrywał kluczową rolę w organizacji codziennego funkcjonowania nie tylko Instytutu Fizyki, ale także Studium Politechnicznego, Katedry Informatyki Stosowanej, Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej oraz całego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Tadeusz Robaczewski nie tylko sprawował nadzór techniczny nad budynkiem, laboratoriami i infrastrukturą Instytutu Fizyki oraz Studium Politechnicznego, ale był również zaangażowany w badania prowadzone w Instytucie, działalność dydaktyczną, organizacyjną i popularyzatorską. Angażował się w działalność społeczną, był miedzy innymi bardzo aktywnym członkiem zarządu Fundacji Aleksandra Jabłońskiego. Nadzorował także współpracę z Państwową Agencją Atomistyki w zakresie prowadzenia ciągłego monitoringu promieniotwórczych skażeń powietrza. Wystąpił z inicjatywą założenia stacji kontroli pomiarów promieniowania radiologicznego na terenie UMK.

Jego praca i kompetencje były bardzo wysoko oceniane przez władze Uczelni, a jego pomysły i rozwiązania były często adaptowane i implementowane w całym Uniwersytecie. W czasie swojej wieloletniej pracy był wielokrotnie nagradzany nagrodami i wyróżnieniami Rektora UMK oraz Dyrekcji IF.

pozostałe wiadomości