KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rektor o jakości kształcenia na UMK

JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala
fot. Andrzej Romański

List JM Rektora UMK w sprawie wdrażania rekomendacji Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

Szanowni Państwo,

w ramach funkcjonującego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy, regularnie przeprowadzane są badania jakości kształcenia w kilku obszarach: oceny zajęć dydaktycznych, satysfakcji pracowników i studentów, realizacji oczekiwań związanych z podjęciem studiów na naszej uczelni oraz losów absolwentów.

Pragnę poinformować, że na podstawie przeprowadzonych w 2020 roku badań oceny zajęć dydaktycznych oraz satysfakcji pracowników i studentów, Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia określiła podstawowe problemy i potrzeby zgłaszane przez pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich.  Wykorzystując wyniki badań, Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia przygotowała rekomendacje stanowiące zbiór działań oczekiwanych przez społeczność akademicką.

Załączona prezentacja przedstawia stan prac zrealizowanych w naszej Uczelni na podstawie zgłaszanych przez Państwa uwag i propozycji dotyczących m.in. organizacji pracy, wzajemnych relacji między członkami naszej społeczności oraz budowania motywacji.

Jestem głęboko przekonany, iż wymienione działania, a także kolejne, podejmowane na podstawie informacji uzyskiwanych w następnych badaniach, służą budowaniu kultury jakości, której celami są dobra atmosfera i wysoka efektywność pracy, zadowolenie pracowników i studentów, efekty ekonomiczne oraz renoma Uniwersytetu.

prof. dr hab. Andrzej Sokala
Rektor UMK

 

Wdrażanie rekomendacji Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia

pozostałe wiadomości