Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Habilitacja Tomasza Piotrowskiego z INT

Tomasz Piotrowski na tle tablicy
Tomasz Piotrowski fot. nadesłane

Tomasz Piotrowski uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki Politechniki Śląskiej w 2004 roku, dyplom Master of Science w dziedzinie Przetwarzania Informacji i Sieci Neuronowych w King's College London, Wielka Brytania w 2005 roku, oraz stopień doktora nauk technicznych w 2008 roku w Tokyo Institute of Technology w Japonii, nostryfikowany w Politechnice Warszawskiej w 2011 roku. W latach 2009-2010 pracował w przemyśle jako analityk danych w Comarch SA. W 2011 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako adiunkt. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2021 r. w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Jego obecne zainteresowania badawcze dotyczą przetwarzania sygnałów mózgowych i matematycznych podstaw uczenia maszynowego. Jest członkiem Centrum Doskonałości Dynamika, Analiza Matematyczna i Sztuczna Inteligencja (CD DAMSI) programu IDUB realizowanego w UMK, jak również reprezentantem UMK w ramach konsorcjum realizującego projekt europejsko-japoński TRUstworthy distRibuted Learning (TRURL) programu EIG-Japan (Horizon-2020).

Wniosek habilitacyjny omawiał rezultaty dotyczące wyprowadzonych analitycznie właściwości filtrów przestrzennych obniżonego rzędu, związanych z ich odpornością na zakłócenia i wiarygodną rekonstrukcją sygnału w warunkach niskiego stosunku sygnału do szumu. Filtry te zostały następnie wykorzystane w algorytmach służących do rozwiązania problemu odwrotnego w elektroencefalografii, tj. lokalizacji i rekonstrukcji źródeł aktywności elektrycznej mózgu na podstawie rejestrowanych potencjałów elektrycznych na powierzchni głowy.

Gratulujemy!

pozostałe wiadomości