Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Zaprogramują Młyn Wiedzy

Członkowie Rady podczas pierwszego spotkania w nowym składzie
fot. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

W nowym składzie Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy znaleźli się naukowcy i badaczki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym prof. dr hab. Włodzisław Duch oraz prof. dr hab. Ireneusz Grabowski. 10 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie, podczas których nowym członkom wręczono powołania.

Gratulujemy!

Rada Programowa pełni funkcje doradcze w sprawach związanych z działalnością statutową Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Ponadto do jej zadań należy opiniowanie przygotowanego programu działań Centrum i składanie sprawozdań z postępów oraz promowanie idei Młyna Wiedzy w kraju i zagranicą. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Członków Rady Programowej powołuje Prezydent Torunia, który wskazuje osoby reprezentujące środowiska naukowe, techniczne i edukacyjne oraz pokrewne, które są kompatybilne z zakresem działalności Centrum.

W Radzie Programowej CNMW powołanej na lata 2021-2024 zasiadło dziewięcioro badaczy i badaczek z UMK:

  1. prof. dr hab. Leon Andrzejewski z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
  2. prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii
  3. prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  4. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  5. dr Marek Jurgowiak z Wydziału Farmaceutycznego
  6. prof. dr hab. Maria Lewicka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych
  7. prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
  8. prof. dr hab. Krystyna Szafraniec z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych
  9. prof. dr hab. Wojciech Wysota z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Pozostali członkowie nowo powołanej Rady to Maciej Jakimiec z Fundacji Copernicus Project, Jarosław Józefowicz z Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych i Izabela Ziętara ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Przewodniczącą Rady Programowej pozostała Izabela Ziętara, z-cą Przewodniczącej dr Marek Jurgowiak, a sekretarzem wybrano prof. dr hab. Krystynę Szafraniec. Pracę w Radzie zakończyli Elżbieta Dzikowska, prof. dr hab. Andrzej Kus oraz dr Łukasz Bartosik.

pozostałe wiadomości