Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rada na przyszłość

Członkowie rady
fot. Nadesłane

Wspieranie cyfrowej transformacji kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw będzie jednym z najważniejszych zadań nowo powołanej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. W jej składzie znalazł się prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, prorektor UMK ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Rolą Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości, które powoływane są w całym kraju przez Platformę Przemysłu Przyszłości, fundację Skarbu Państwa, będzie inicjowanie działań wspierających digitalizację, podpowiadanie technologicznych trendów i wychwytywanie potrzeb przedsiębiorców. Wśród zadań jest także przekuwanie oczekiwań przedsiębiorców na niezbędne działania po stronie agend rządowych i samorządowych. 

W inauguracji Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, która odbyła się 9 grudnia 2021 r. w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy, wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. Samorządowców reprezentował Zbigniew Ostrowski - wicemarszałek województwa, który jako przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości, podkreślał potrzebę współpracy różnych grup w ramach zespołu: - To grono jest najlepszą odpowiedzią na pytania o proces transformacji cyfrowej w regionie. Jednocześnie akcentował działania Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, będącego jedynym w regionie klastrem o statusie krajowego klastra kluczowego i zaznaczał, że silna i nowoczesna gospodarka to gospodarka cyfrowa. 

W skład Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości weszło 18 osób:

 • Łukasz Będziński – kierownik zespołu innowacji, badań przemysłowych i homologacji, Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. 
 • Tomasz Deptuła - kierownik projektu i kierownik witryny, Deepsense.ai 
 • Marcin Forbotko - prezes zarządu Galactica Sp. J. 
 • Marek Grabowski - prezes zarządu GRAFORM Sp. z o.o. 
 • Jarosław Halarewicz - prezes zarządu BOHAMET S.A. 
 • Sławomir Jankowski - prezes zarządu PIXEL Sp. z o.o. 
 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski - prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 • Radosław Kempinski - wicewojewoda kujawsko-pomorski, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 
 • Michał Korolko - prezes zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
 • Sławomir Maciejewski - prezes zarządu 12 spółka z o.o. 
 • dr hab. inż. Marek Macko - prorektor ds. rozwoju i współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 • dr inż. Tomasz Marciniak, prof. uczelni - dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej
 • Katarzyna Meger - Prezes Zarządu, Bydgoski Klaster Przemysłowy 
 • Zbigniew Ostrowski - wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 • Jacek Siech - prezes zarządu PRECITOOL OST Sp. z o.o. 
 • Rafał Sobolewski - dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
 • Robert Wichłacz - prezes zarządu ATOS Poland Global Services Sp. z o.o. 
 • Edyta Wiwatowska - prezes zarządu Bydgoskirj Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

pozostałe wiadomości