Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Praca pracowników INT wyróżniona przez Wydawcę

Najważniejsze artykuły czasopisma Energies (wrzesień - październik 2021)

Opublikowana w połowie października praca "Efficient Local Path Planning Algorithm Using Artificial Potential Field Supported by Augmented Reality", której autorami są: mgr inż. Rafał Szczepański, inż. Artur Bereit oraz dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK, z Instytutu Nauk Technicznych została wyróżniona przez czasopismo, w którym się ukazała jako najważniejszy artykuł z inżynierii elektrycznej na przełomie września oraz listopada.

Gratulujemy!

Czasopismo Energies, o którym jest mowa, cyklicznie przesyła dla subskrybentów najbardziej godne uwagi artykuły, po jednym na każdą z dziesięciu kategorii. Jedną z dziesięciu wyróżnionych prac jest artykuł, który postwał dzięki otrzymanemu finansowaniu w konkursie Mikrogranty na projekt "Roboty mobilne w przemyśle – wysokosprawna koopeacja człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna", którego liderem był dr hab. Tomasz Tarczewski, prof. UMK. Warto podkreślić, że w cyklu kwartalnym w czasopiśmie Energies ukazuje się ponad 1900 artykułów naukowych (źródło: Scopus).

Więcej o wyróżnionej pracy pisał już Portal Informacyjny UMK: https://portal.umk.pl/pl/article/wyprowadza-roboty-na-prosta

pozostałe wiadomości