KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

"Miniatura" na 5

Dr Robert Frankowski
Dr Robert Frankowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej fot. Marcin Kowalski

Ukazała się ostatnia lista rankingowa w konkursie Miniatura 5 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Wśród laureatów znalazło się pięcioro badaczy z UMK.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł.

Na najnowszej liście rankingowej konkursu znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego UMK:

  • Dr Robert Frankowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymał grant na projekt pn. "Wstępne badania własności struktur MPSoC nad możliwością implementacji wysokorozdzielczego przetwornika TDC". Na ten cel NCN przeznaczył 28 930 zł. Opis projektu: https://www.fizyka.umk.pl/wiadomosci/?id=23536
  • Dr Katarzyna Agnieszka Marciniak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych otrzymała grant na projekt pn. "Walka z suszą, czyli jak niedobór wody wpływa na zależny od kwasu jasmonowego przebieg procesu uwalniania ziaren pyłku z pręcików łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)?" Na ten cel NCN przeznaczył 49 995 zł.
  • Dr hab. Karol Michał Karp, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego otrzymał grant na projekt pn. "Transgresja a migracja we włoskojęzycznej twórczości pisarzy pochodzenia rumuńskiego". Na ten cel NCN przeznaczył 7825 zł.

W poprzednich rozdaniach w tegorocznej edycji konkursu MINIATURA granty otrzymali:

  • Dr Małgorzata Szczepaniak z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na projekt pn. "Dobrobyt i dobrostan klasy średniej w Polsce". Na ten cel NCN przeznaczył 43 560 zł.
  • Dr Magdalena Wujak z Wydziału Farmaceutycznego na projekt pn. "Wpływ wyciszenia genu AK4 na metabolizm ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego płuc w warunkach ostrego i przewlekłego niedotlenienia – niecelowana analiza metabolomiczna z użyciem spektrometrii mas". Na ten cel NCN przeznaczył 49 500zł.

Lista wszystkich laureatów konkursu

pozostałe wiadomości