KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wśród stypendystek L’Oréal

Zdjęcie ilustracyjne
Dr Karolina Mikulska-Rumińska fot. fot. Andrzej Romański

Dr Karolina Mikulska-Rumińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK znalazła się w gronie sześciu stypendystek 21. edycji Programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

W tym roku do programu aplikowały 132 kandydatki. Zgłoszone projekty naukowe obejmowały nauki o życiu i środowisku, nauki inżynieryjne i technologiczne, nauki formalne oraz nauki fizyczne. Jury Programu, złożone z wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli polskiej nauki pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, przyznało sześć stypendiów: trzy habilitacyjne po 35 tys. zł, dwa doktoranckie po 30 tys. zł i jedno magisterskie w wysokości 20 tys. zł.

Do prestiżowego grona stypendystek Programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki dołączyła dr Karolina Mikulska-Rumińska z Katedry Biofizyki WFAiIS, która w swojej pracy naukowej bada proces ferroptozy występujący m.in. w chorobach Parkinsona, nowotworach, astmie oraz w sepsie. Ma on związek z gromadzeniem się dużej ilości nadtlenków lipidów, czyli procesem, w którym wolne rodniki "kradną" elektrony z lipidów, powodując uszkodzenie komórek. - Moim głównym celem jest poznanie podstaw molekularnych towarzyszących procesowi ferroptozy, co doprowadzi do identyfikacji nowych leków/inhibitorów, które zahamowałyby ten proces i pozwoliły na wprowadzenie nowych metod interwencji – mówi stypendystka.

W 2017 roku badaczka wraz ze współpracownikami opublikowała pierwsze przełomowe wyniki, w prestiżowym czasopiśmie "CELL", wskazując dotąd nieznane substraty i produkty tego procesu. W kolejnych latach, dzięki nowatorskiemu wykorzystaniu metod komputerowych, wniosła istotny wkład w zrozumienie jednego z najważniejszych procesów biologicznych – śmierci komórki. W 2020 r. w czasopiśmie "PNAS" ukazał się artykuł współautorstwa dr Mikulskiej-Rumińskiej dotyczący mechanizmów działania układu odpornościowego w warunkach zapalnych.

Więcej: https://forumakademickie.pl/konkursy/stypendia-loreal-dla-szesciu-badaczek/

Dr Karolina Mikulska-Rumińska: absolwentka fizyki medycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z tytułem doktora biofizyki. Odbyła dwa staże naukowe, w tym w ramach stypendium SciexNMSch na École Polytechnique Fédérale de Lausanne w Szwajcarii, a także staż podoktorski w School of Medicine na uniwersytecie w Pittsburghu (USA). Uzyskała grant Narodowego Centrum Nauki SONATA15 i grant AstroChem (Centrum Doskonałości). Jest także polską kandydatką do międzynarodowej nagrody International Rising Talents, przyznawanej obiecującym kobietom nauki, które rozwijając swój potencjał i kontynuując badania, mają szansę zmienić świat.

Celem Programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami Programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polska Akademia Nauk. Do 2021 roku w Polsce wyróżniono 111 naukowczyń. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science, która powstała dzięki partnerstwu L'Oréal i UNESCO - Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia. Stypendystki edycji krajowych mają szansę na międzynarodowe wyróżnienia: nagrodę International Rising Talents oraz L'Oréal-UNESCO Award, przyznawane co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week 5 laureatkom, których odkrycia dostarczają odpowiedzi na kluczowe problemy ludzkości.  

pozostałe wiadomości