Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Materiał na sukces

Dr Karolina Słowik
Dr Karolina Słowik fot. fot. Andrzej Romański

Dr Karolina Słowik z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymała grant OPUS LAP Narodowego Centrum Nauki na projekt pt. "FLAT: Warstwowe nanopłatki dwuwymiarowe dla sterowalnej optoelektroniki".

Formuła Lead Agency Procedure (LAP) dotyczy projektów dwu- i wielostronnych, o które ubiegały się polskie zespoły badawcze współpracujące z zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii. Ostatnie rozstrzygnięcie dotyczy projektów realizowanych we współpracy polsko-niemieckiej przy wsparciu finansowym Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG).

Projekt, który koordynuje dr Karolina Słowik, dotyczy modelowania dynamiki elektronów na płatkach wybranych materiałów dwuwymiarowych, m.in. grafenu i dichalkogenków metali przejściowych. Celem projektu jest wgląd w fizykę heterostruktur wykonanych z płatków lub z różnych wstęg materiałów 2D. Naukowcy przeanalizują potencjał takich materiałów jako budulców urządzeń optoelektronicznych w nano- lub mikroskali. Badacze wykorzystają zalety różnych materiałów, ale zamierzają również uzyskać nowe właściwości dzięki ich połączeniu. Ponadto naukowcy sprawdzą, w jaki sposób charakterystyka energetyczna nanostruktur zależy od zewnętrznego napięcia elektrycznego. Te wyniki mogą posłużyć projektowaniu zminiaturyzowanych modulatorów elektrooptycznych. Budżet projektu po stronie polskiej wynosi 980 030 zł.

W konkursie OPUS LAP, w którym zaplanowano współpracę z zespołami badawczymi z Niemiec, finansowanie otrzymało 30 projektów na łączną kwotę ponad 41,2 mln złotych.

Dr Karolina Słowik - absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK o specjalności fizyka teoretyczna i komputerowa. W 2007 roku otrzymała tytuł najlepszej studentki, a rok później najlepszej absolwentki. Ukończyła z wyróżnieniem studia doktoranckie na tym samym wydziale i odbyła staż podoktorski w Abbe Center of Photonics w Jenie oraz Karlsruhe Institute of Technology w Niemczech, gdzie zajmowała się nanofotoniką. Jest laureatką konkursów POLONEZ i BEETHOVEN Narodowego Centrum Nauki oraz konkursu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureatka indywidualnej nagrody Rektora UMK za serię publikacji naukowych, w tym artykułu w prestiżowym czasopiśmie Nature. Jej zainteresowania naukowe obejmują fizykę atomową, optykę kwantową i nanofotonikę. W swojej pracy bada oddziaływanie kwantowego światła z atomami lub cząsteczkami chemicznymi.

pozostałe wiadomości