Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

OPUS 20 + LAP dla dr Karoliny Słowik

Na tle w kolorze szarozielonym znajdują się trzy struktury. Każda z nich to płatek zbudowany z warstwy regularnie ułożonych kulek reprezentujących atomy w dwuwymiarowej sieci krystalicznej. Sieć rozciąga się w płaszczyźnie, ale ma grubość jednej tylko warstwy atomowej. Każdy z trzech płatków reprezentuje inny materiał. Trójkątny płatek po lewej stronie nieco z tyłu składa się z identycznych czarnych kulek w sześciokątnej sieci, reprezentujących atomy węgla w warstwie grafenu. Płatek pośrodku wysunięty do przodu ma sześciokątny kształt. Składa się z par kulek, po jednej czerwonej i jednej turkusowej, reprezentujących atomy azotu i boru, ułożonych w sześciokątną sieć azotku botu. Największy płatek po prawej stronie ma sześciokątny kształt. Jest złożony z trójek kulek. W każdej trójce środkowa ma kolor fioletowy i reprezentuje atom molibdenu. Dwie żółte kulki wysunięte nieco - jedna ku górze a druga w dół, reprezentują atomy siarki. Struktura odpowiada płatkowi siarczku molibdenu.
Wizualizacja płatków materiałów dwuwymiarowych, których właściwości będą badane w ramach projektu

Narodowe Centrum Nauki przyznało ostatnie granty w konkursie OPUS 20 + LAP. Formuła Lead Agency Procedure (LAP) dotyczy projektów dwu- i wielostronnych, o które ubiegały się polskie zespoły badawcze współpracujące z zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii. Ostatnie rozstrzygnięcie dotyczy projektów realizowanych we współpracy polsko-niemieckiej przy wsparciu finansowym Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG).

Finansowanie uzyskał m.in. projekt "FLAT: Functionalizing LAyered 2d materials for Tailored optoelectronics", który będzie realizowany w Instytucie Fizyki UMK pod kierownictwem dr Karoliny Słowik, we współpracy z zespołem prof. C. Rockstuhla z Karlsruhe Institute of Technology.

Projekt dotyczy modelowania dynamiki elektronów na płatkach wybranych materiałów dwuwymiarowych, m.in. grafenu i dichalkogenków metali przejściowych. Celem jest kompleksowa charakterystyka właściwości optoelektronicznych tych struktur i analiza ich potencjalnych zastosowań, m.in. jako źródeł światła czy modulatorów elektro-optycznych. Budżet projektu po stronie polskiej wynosi 980 030 zł. 

Gratulujemy!

Wywiad z dr Karoliną Słowik oraz doktorantami: mgr. Piotrem Gładyszem, mgr Miriam Kosik oraz mgr. Saeedem Izadshenas z Instytutu Fizyki w ramach akcji Dzień Otwarty Fizyki i Fizyki Technicznej 2021: https://www.youtube.com/watch?v=IlYSOK43dGs

pozostałe wiadomości