KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Inauguracja roku akademickiego 2021/22 na WFAiIS

Śłubowanie nowo przyjętych studentów w Audytorium Aleksandra Jabłońskiego
Immatrykulacja 2021/2022 fot. A. Romański

1 października o godz. 15:30 w Audytorium Aleksandra Jabłońskiego odbyła się się immatrykulacja studentów nowo przyjętych na studia prowadzone na WFAiIS.

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski powitał  wszystkich zgromadzonych: studentów, pracowników i gości. Pan mgr inż. Gabriel Karasek z Instytutu Nauk Technicznych wygłosił wykład powitalny, przedstawiając strukturę i działanie Wydziału oraz swój projekt naukowy, a także zachęcił nowych studentów do aktywności w kołach naukowych.

Wręczono dyplomy najlepszej absolwentce Wydziału w roku akademickim 2020/2021 mgr inż. Agnieszce Marjanowskiej i najlepszemu studentowi lic. Krzysztofowi Lisieckiemu. Wyróżnienie Dziekana otrzymała mgr inż. Marta Preis. Zwycięzcy Konkursu Projektów Zespołowych odebrali nagrody, a także przedstawili swoje projekty: Naura, e-Parafia, Planet War.

W rekrutacji 2021/2022 przyjęto następującą liczbę studentów: na kierunki stopnia 1 - astronomia 20, automatyka i robotyka 74,  fizyka 15, fizyka techniczna 6, informatyka stosowana 52, na kierunki stopnia 2 - astronomia 7, fizyka 4, fizyka techniczna 1.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański] Immatrykulacja 2021 2022 [fot.Andrzej Romański]