Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Sukces UMK w NAWA

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Działająca od roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Programu PROM 750 tys. zł na realizację projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. Kwota dofinansowania odpowiada w całości sumie, o którą wystąpił Uniwersytet.

Celem projektu jest dalszy rozwój umiędzynarodowienia uczelni i podniesienie jakości kształcenia na studiach III stopnia. W jego ramach sfinansowany zostanie udział zagranicznych doktorantów i wykładowców w szkole letniej, która będzie organizowana w Toruniu w 2019 roku. Interdyscyplinarna tematyka szkoły obejmie astrochemię, chemię kwantową i precyzyjną spektroskopię; prężnie rozwijające się obecnie dziedziny naukowe. Dodatkowo sfinansowane zostaną wyjazdy doktorantów UMK na konferencje zagraniczne oraz krótkie staże badawcze. Przewidziane są także przyjazdy do Torunia doktorantów z zagranicy. Wyłonionymi w drodze konkursu beneficjentami projektu będą przedstawiciele takich dziedzin jak: fizyka, astronomia, chemia, matematyka, informatyka, kognitywistyka i psychologia.      

Koordynatorem merytorycznym projektu będzie dr Agata Karska, pełnomocnik dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ds. umiędzynarodowienia.

pozostałe wiadomości