Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Najlepsze absolwentki, najlepszy student w roku akademickim 2020/2021

Zdjęcie ilustracyjne
Najlepsi na WFAiIS 2020/2021 fot. nadesłane

Zgodnie z uchwałami Rady Dziekańskiej WFAiIS podjętymi 15 września br. najlepszą absolwentką Wydziału została Pani mgr inż. Agnieszka Marjanowska - absolwentka fizyki technicznej s2. Wyróżnienie Dziekana otrzymała Pani mgr inż. Marta Preis - również absolwentka fizyki technicznej s2. Najlepszym studentem Wydziału został Pan lic. Krzysztof Lisiecki - student I roku astronomii s2.
Gratulujemy!

Pani mgr inż. Agnieszka Marjanowska ukończyła studia na fizyce technicznej s2 ze średnią 4,95. Jest współautorką dwóch publikacji naukowych, otrzymywała stypendium JM Rektora UMK oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2020/2021. Była najlepszą studentką Wydziału w roku akademickim 2019/2020. Pani Agnieszka brała udział w projekcie badawczym NCN pod kierownictwem dr hab. Anny Zawadzkiej, prof. UMK, w którym zajmowała się badaniem  wpływu technik wytwarzania warstw perowskitowych i transportujących  nośniki na parametry cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych. Jako laureatka stypendium rządu francuskiego w 2021 r. będzie kontynuowała badania w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Pan lic. Krzysztof Lisiecki ukończył pierwszy rok astronomii s2 ze średnią 4,78. Był stypendystą m.in. JM Rektora UMK, Ministra (za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2020/2021) oraz Prezydenta Miasta Torunia. Na konferencjach studenckich i naukowych zaprezentował dwa referaty i dwa plakaty. Jest aktywnym uczestnikiem projektu NCN ASTROdust pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Małek, prof. NCBJ oraz projektów NCN dr Agaty Karskiej z Instytut Astronomii i dr. Tomasza Kamińskiego z CAMK PAN. Aktualnie bada unikatowe w skali Wszechświata obiekty - red nuggets,  czyli masywne, zwarte galaktyki, które były zalążkami  najmasywniejszych galaktyk eliptycznych obserwowanych obecnie. Pełnił funkcję prezesa KNSA, efektywnie angażował się w organizację konferencji naukowych i studenckich oraz liczne działania promocyjne (m.in. Dzień Otwarty Astronomii).

Pani mgr inż. Marta Preis ukończyła studia na fizyce technicznej s2 ze średnią 4,97. Otrzymywała stypendium JM Rektora UMK. Brała aktywny udział w projekcie naukowym NCN pt. "Badania kształtów linii z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych w zakresie średniej podczerwieni" pod kierownictwem dra hab. Piotra Masłowskiego, prof. UMK. W pracy magisterskiej przedstawiła możliwości pomiaru koncentracji, emitowanych przez bakterie, lotnych związków organicznych za pomocą spektroskopii absorpcyjnej z  wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych w zakresie średniej podczerwieni. Zaprezentowała układ pomiarowy do weryfikacji  działania spektrometru oraz układ planowany do docelowych pomiarów. Otrzymane wyniki umożliwiły wyznaczenie minimalnego limitu detekcji  absorpcji w docelowym układzie pomiarowym z użyciem specjalnej komory  pomiarowej, rozbudowanej o wnękę optyczną.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.