KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Zdjęcie ilustracyjne
fot. A. Karbowski

W minioną sobotę (29 czerwca br.) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Prorektor ds. Kształcenia UMK prof. dr hab. Przemysław Nehring oraz Dziekan prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski wręczyli dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym:

  • dr. Maciejowi Bartoszowi Kosickiemu za rozprawę „Control of interactions, collisions, and chemical reactivity in ultracold atom-atom and atom-molecule mixtures”,
  • dr. inż. Grzegorzowi Kowzan za rozprawę „Bringing high resolution and accuracy to broadband spectroscopy with optical frequency combs” (dr Kowzan obecnie przebywa na stażu podoktorskim),
  • dr inż. Anecie Prymaczek za rozprawę „Struktura hybrydowa grafen - nanokryształy NaYF4:Er3+/Yb3+ jako nowa platforma dla optoelektroniki”,
  • dr. Rodolfo Muñoz Rodriguez za rozprawę „Photo-assisted effects in the RbHg double species magneto-optical trap”,
  • dr. inż. Kamilowi Wiwatowskiemu za rozprawę „Wpływ morfologii grafenu na wydajność przekazu energii w nanostrukturach hybrydowych”,
  • dr hab. Dorocie Kowalskiej za cykl publikacji „Nanodruty srebra jako struktury wzmacniające odpowiedź optyczną białek fotosyntetycznych”,
  • dr hab. Annie Marciniak za osiągnięcie naukowe „Niwelowanie wpływu efektów selekcji obserwacyjnej na znane własności fizyczne planetoid”,
  • dr hab. Agnieszce Słowikowskiej za osiągnięcie naukowe „Fotopolarymetria wysokiej rozdzielczości czasowej białych karłów i gwiazd neutronowych w radiowej i optycznej dziedzinie widma elektromagnetycznego”.
Pani dr Ewa Natalia Palikot odebrała dyplom doktorski na promocji doktorskiej w dniu 8 maja w Collegium Maximum UMK.
 
Gratulujemy!
 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski] Promocja doktorów i doktorów habilitowanych [fot.A. Karbowski]