Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Zdjęcie ilustracyjne
fot. A. Karbowski

W minioną sobotę (29 czerwca br.) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Prorektor ds. Kształcenia UMK prof. dr hab. Przemysław Nehring oraz Dziekan prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski wręczyli dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym:

  • dr. Maciejowi Bartoszowi Kosickiemu za rozprawę „Control of interactions, collisions, and chemical reactivity in ultracold atom-atom and atom-molecule mixtures”,
  • dr. inż. Grzegorzowi Kowzan za rozprawę „Bringing high resolution and accuracy to broadband spectroscopy with optical frequency combs” (dr Kowzan obecnie przebywa na stażu podoktorskim),
  • dr inż. Anecie Prymaczek za rozprawę „Struktura hybrydowa grafen - nanokryształy NaYF4:Er3+/Yb3+ jako nowa platforma dla optoelektroniki”,
  • dr. Rodolfo Muñoz Rodriguez za rozprawę „Photo-assisted effects in the RbHg double species magneto-optical trap”,
  • dr. inż. Kamilowi Wiwatowskiemu za rozprawę „Wpływ morfologii grafenu na wydajność przekazu energii w nanostrukturach hybrydowych”,
  • dr hab. Dorocie Kowalskiej za cykl publikacji „Nanodruty srebra jako struktury wzmacniające odpowiedź optyczną białek fotosyntetycznych”,
  • dr hab. Annie Marciniak za osiągnięcie naukowe „Niwelowanie wpływu efektów selekcji obserwacyjnej na znane własności fizyczne planetoid”,
  • dr hab. Agnieszce Słowikowskiej za osiągnięcie naukowe „Fotopolarymetria wysokiej rozdzielczości czasowej białych karłów i gwiazd neutronowych w radiowej i optycznej dziedzinie widma elektromagnetycznego”.
Pani dr Ewa Natalia Palikot odebrała dyplom doktorski na promocji doktorskiej w dniu 8 maja w Collegium Maximum UMK.
 
Gratulujemy!
 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.