Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

BioInformatics in Toruń – BIT21

Zdjęcie ilustracyjne
fot. https://www.ptbi.org.pl/website/conferences/bit21_bfv/

Po raz 21 w dniu 24 czerwca br. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, a raczej w internecie, odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa z serii BioInformatics in Toruń – BIT21. Spotkanie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne i WFAiIS (prof. dr hab. W. Nowak, dr Ł. Pepłowski).

W tym roku, po raz drugi motywem przewodnim są możliwości wykorzystania metod bioinformatyki i biofizyki obliczeniowej do walki z wirusami, w szczególności SARS-CoV-2. Wśród kilkudziesięciu zarejestrowanych  uczestników są m.in., wykładowcy z Niemiec i USA. Konferencję otworzył wykład prof. Danuty Mossakowskiej-Ernshaw – dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie na temat roli informatyki w projektowaniu leków.  Dr Mateusz Sikora z MPI we Frankurcie przedstawi wyniki ostatnich badań opublikowanych w „Science”, nt. dynamiki białka S wirusa. Oddziaływania tego białka z przeciwciałami zwanymi nanobodies omówi dr Łukasz Pepłowski z UMK. Nowością BIT21 będzie sesja „flash talks” prezentowanych przez doktorantów. Jednodniową konferencję zamknie referat prof. G.M. Verkhivkera z Chapaman University (CA) z USA, który przestawi problemy badania mutacji w wirusie SARS oraz sposoby śledzenia efektów allosterycznych w białkach S.

pozostałe wiadomości