Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

NIkodem Stolarczyk stypendystą Optics and Photonics Education Scholarship 2021

Zdjęcie ilustracyjne
Nikodem Stolarczyk fot. nadesłane

Mgr Nikodem Stolarczyk otrzymał stypendium Optics and Photonics Education Scholarship przyznawane przez  międzynarodową organizację SPIE za szczególne osiągnięcia w optyce, fotonice w 2021 roku.

Pan Nikodem jest absolwentem kierunku fizyka w 2019/2020, podczas studiów był trzykrotnym laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów. Obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej AST na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i zajmuje się badaniem wpływu efektów zderzeniowych na kształty molekularnych linii widmowych od strony teoretycznej oraz doświadczalnej pod opieką dr hab. Piotra Wcisło, prof. UMK. W 2019 odbył sześciomiesięczny staż na University of Science and Technology of China. Pan Stolarczyk realizuje też własny grant NCN PRELUDIUM. Od początku studiów jest zaangażowany w działalność wydziałowych organizacji studenckich: KNSF, OSA i SPIE.

Press release SPIE

Lista laureatów: https://spie.org/membership/student-services/scholarships/winners/2021-optics-and-photonics-education-scholarship-recipients

https://spie.org/membership/student-services/scholarships/winners

Gratulujemy!


Stypendium SPIE Education Scholarship można otrzymać raz na każdy etap nauki: studia stopnia 1 czy 2, doktorat. Wysokość stypendium to 3000-11000 USD, które można przeznaczyć na wsparcie swojej edukacji: zakup książek, sprzętu komputerowego i pokrycie czesnego. Żeby aplikować należy być członkiem wydziałowego koła SPIE. Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę nie tylko osiągnięcia naukowe, ale również wkład w aktywności studenckie i popularyzatorskie. Więcej: https://spie.org/membership/student-services/scholarships

pozostałe wiadomości