Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Grant NCBiR Katedry Informatyki Stosowanej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. nadesłane

Pracownicy Katedry Informatyki Stosowanej otrzymali grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 2,6 mln zł. Projekt "System ekspercki wspomagający lekarza w sterowaniu respiratorem" realizowany będzie we współpracy z Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK oraz Oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii w Grudziądzu w okresie luty 2021 - luty 2022.

Celem projektu jest stworzenie systemu eksperckiego, opartego o algorytmy sztucznej inteligencji, który na podstawie danych o stanie
pacjenta, pobieranych w czasie rzeczywistym z respiratora, kardiomonitora oraz analizatora gazometrii, jak również wyników badań
laboratoryjnych jest w stanie estymować wartości nastaw sterowania respiratora, tj. ciśnienia, objętości, przepływu i częstości.

Gratulujemy!

pozostałe wiadomości