Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Laureaci stypendium Ministra Edukacji i Nauki 2020/21

Zdjęcie ilustracyjne
fot. A. Romański

Czworo studentów z Wydziału otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021.

Są to:

  • Maciej Gancewski (1 rok fizyki stopnia 2)
  • Krzysztof Lisiecki (1 rok astronomii stopnia 2)
  • Agnieszka Marjanowska (2 rok fizyki technicznej stopnia 2)
  • Kamil Stankiewicz (1 rok fizyki stopnia 2)

W sumie 362 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do MEiN wpłynęło 890 wniosków w tej sprawie. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 000 zł.  Wnioski były oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie listy rankingowej Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 362 stypendiów, z tego:
•    285 stypendiów za osiągnięcia naukowe;
•    42 stypendia za osiągnięcia sportowe;
•    35 stypendiów za osiągnięcia artystyczne.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Warszawski ‒ 63, Uniwersytet Jagielloński – 60, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 24, Politechnikę Warszawską – 16 i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 14.

Biorąc pod uwagę laureatów w zakresie astronomii i fizyki, WFAiIS ulokował się na drugiej pozycji, po Wydziale Fizyki UW z liczbą laureatów 16.

Gratulujemy!

Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/laureaci-stypendium-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-na-rok-akademicki-20202021

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.