Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship dla Grzegorza Kowzana

Zdjęcie ilustracyjne
fot. nadesłane

Dr inż. Grzegorz Kowzan z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK otrzymał prestiżowy grant.

Stypendium indywidualne Marie Skłodowskiej-Curie to niezwykle prestiżowe wyróżnienie dla badaczy, przyznawane przez Komisję Europejską i finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Dr inż. Grzegorz Kowzan dzięki grantowi o wartości ponad 190 tys. euro będzie rozwijać nowe metody wielowymiarowej ultraszybkiej spektroskopii próbek gazowych.  Jego badania mają na celu zwiększenie czułości tego rodzaju metod pomiarowych o 4 rzędy wielkości, co pozwoli m.in. na badanie efektów wielociałowych w klastrach wody oraz wykrywanie śladowych ilości lotnych związków organicznych. Projekt obejmuje połtoraroczny pobyt na Stony Brook University pod opieką prof. Thomasa Allisona oraz roczną fazę powrotną, realizowaną na Instytucie Fizyki UMK pod opieką prof. Piotra Masłowskiego.

Więcej informacji o programie: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/if-grant-recipients-2020_en

Dr inż. Grzegorz Kowzan jest asystentem w Instytucie Fizyki UMK. W 2014 r. ukończył studia magisterskie na UMK na kierunku fizyka techniczna. W trakcie doktoratu realizował projekt NCN Preludium oraz był laureatem stypendium doktorskiego NCN Etiuda, w ramach których zajmował się szerokopasmową spektroskopią z wykorzystaniem optycznego grzebienia częstości oraz wpływem zderzeń na kształty molekularnych linii absorpcyjnych. Odbył 3-miesięczny staż w firmie IMRA America produkującej lasery femtosekundowe, półroczny staż w grupie prof. Thomasa Allisona na Stony Brook University oraz wyjazdy badawcze do Uniwersytetu Medycznego w Rostocku, Uniwersytetu w Umea, Uniwersytetu w Rennes, Instytutu Fizyki w Zagrzebiu oraz Leibniz Institute for Plasma Science and Technology w Greifswaldzie. Uczestniczył również w projekcie kalibracji spektrografu wysokiej rozdzielczości HIRES.  W 2020 r. obronił z wyróżnieniem swoją pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Piotra Masłowskiego.  Od czerwca 2020 r. pracuje w grupie prof. Thomasa Allisona nad wielowymiarową ultraszybką spektroskopią próbek gazowych a od stycznia 2021 r. przebywa tam na stażu podoktorskim.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture.