Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Stypendialne Eldorado

Zdjęcie ilustracyjne
W podpisaniu umów o współpracy uczestniczyli (od lewej): prof. Jacek Karwowski; Jarosław Józefowicz, prezes zarządu TZMO S.A.; prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, dziekan WFAiIS UMK i dr Paweł Neumann, doradca ekonomiczny prezesa zarządu TZMO S.A. fot. Jadwiga Zielińska

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu przygotował wyjątkową ofertę stypendialną dla swoich studentów i kandydatów na studia. Wspólnie z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych S.A. oraz Fundacją Aleksandra Jabłońskiego proponuje stypendia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz studentów w łącznej kwocie 156 tys. zł.  

Wydziałowa Fundacja Aleksandra Jabłońskiego przeznacza 30 tys. zł na konkurs stypendialny „Olimpijczycy” dla kandydatów na studentów I roku studiów oferowanych przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy są laureatami konkursów przedmiotowych z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych oraz finalistów (również laureatów) olimpiad przedmiotowych.

TZMO S.A. funduje stypendia dla studentów automatyki i robotyki I stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w łącznej kwocie 126 tys. zł. 108 tys. z tej sumy przeznaczone jest na ufundowanie 3 stypendiów na okres 2 lat dla studentów, którzy będą kontynuowali naukę na II stopniu studiów na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności: cyfrowe systemy automatyki, informatyka w systemach automatyki, programowanie systemów cyfrowych. 18 tys. zł zasili program stypendialny „Olimpijczycy”.

Współpraca Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejUMK z TZMO S.A. będzie dotyczyć również wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie automatyki i robotyki, w zakresie prac nad sterownikiem aplikacji przerywanej oraz w zakresie wizyjnych systemów oceny jakości produktów.

pozostałe wiadomości