Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

X Edycja konkursu "Złoty Medal Chemii" rozstrzygnięta!

Zdjęcie ilustracyjne

Drugie miejsce w konkursie i Srebrny Medal Chemii zdobył Pan Maciej Gancewski za pracę pt. „Quantum scattering of diatomic molecules with non-zero spin”. Do Pana Kamila Stankiewicza trafiło wyróżnienie za pracę „Manifestation of subtle collisional effects in molecular spectra; accurate ab initio scattering calculations for He-perturbed HD”. Każda z tych prac została wykonana pod kierunkiem dr. hab. Piotra Wcisły, prof. UMK. Pan Maciej Gancewski i Pan Kamil Stankiewicz są obecnie studentami pierwszego roku fizyki (drugi stopień).

Konkurs Złoty Medal Chemii ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

pozostałe wiadomości