Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Publikacja w Chemistry of Materials

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pubs.acs.org

W czasopiśmie Chemistry of Materials wydawnictwa ACS Publications ukazała się praca “Library of Two-Dimensional Hybrid Lead Halide Perovskite Scintillator Crystals”, której współautorami są trzej naukowcy z Katedry Fizyki Stosowanej: dr Marcin E. Witkowski, mgr inż. Michał Makowski (doktorant) i prof. dr. hab. Winicjusz Drozdowski.

Publikacja przedstawia zestawienie przebadanych do tej pory dwuwymiarowych halogenków ołowiowych o strukturze perowskitu, które stanowią nową, obiecującą grupę wysokowydajnych materiałów scyntylacyjnych o potencjalnym zastosowaniu w diagnostyce medycznej i systemach bezpieczeństwa. Próbki przygotowano na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang (NTU) w Singapurze, z którym kierowany przez prof. W. Drozdowskiego zespół współpracuje od 5 lat. Większość eksperymentów przeprowadzono natomiast w Toruniu: zmierzono tu radioluminescencję w funkcji temperatury, termoluminescencję i widma wysokości impulsu, przeprowadzono też kompletną analizę danych i zaproponowano wstępne interpretacje. To już siódmy artykuł będący wynikiem współpracy UMK-NTU.

Publikację można pobrać ze strony czasopisma Chemistry of Materials.

pozostałe wiadomości