Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Grant z ESA na badania gazów cieplarnianych

Zdjęcie ilustracyjne
dr hab. Daniel Lisak, prof. UMK fot. nadesłane

Międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi grupa toruńskich fizyków kierowana przez prof. Daniela Lisaka otrzymała grant badawczy z European Space Agency (ESA) pt. „Improved spectroscopy for satellite measurements of greenhouse gases”. W skład zwycięskiego konsorcjum wchodzą: German Aerospace Centre (DLR, Niemcy) – koordynator, Laboratoire Interdisciplinaire de Physique/CNRS (LIPhy, Francja), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK, Polska), Universität Bremen (IUP-UB , Niemcy), Universität Heidelberg (UHEI, Niemcy), A. Bigazzi (AB, Włochy).

Celem dwuletniego projektu jest ulepszenie referencyjnych danych fizycznych dla kluczowych cząsteczek atmosferycznych i w konsekwencji eliminacja systematycznych błędów pomiarów satelitarnych składu atmosfery. Pierwsza atmosferyczna misja programu Copernicus, Sentinel-5 Precursor, uruchomiona w 2017 r., zapewnia obserwacje z kosmosu wspierające monitorowanie jakości powietrza i klimatu. Spektrometr Sentinel-5 Precursor, TROPOMI, rozszerza pomiary instrumentu ESA ENVISAT SCIAMACHY i instrumentu Aura OMI (NASA), zapewniając wyższą jakość i rozdzielczość przestrzenną i jest prekursorem nadchodzących misji programu Copernicus: Sentinel-4 i Sentinel-5. Dokładność stężenia gazów śladowych i informacje o chmurach aerozoli pozyskane z pomiarów satelitarnych zależą w dużym stopniu od jakości danych spektroskopowych wykorzystywanych do analizy widm. Ograniczona dokładność istniejących spektroskopowych baz danych powoduje systematyczne błędy w pomiarach satelitarnych. Potrzebna jest lepsza wiedza na temat spektroskopii w zakresie długości fal bliskiej i średniej podczerwieni dla dwutlenku węgla, tlenu, pary wodnej i aerozoli chmurowych. Wyzwania naukowe dla obecnych pomiarów z Sentinel-5 Precursor (np. spójne informacje o chmurach z różnych obszarów widmowych, takich jak pasma A i B tlenu) i nadchodzące misje atmosferyczne Copernicus Sentinel (np. CO2M – pomiary dwutlenku węgla) wymagają nowych laboratoryjnych pomiarów spektroskopowych, analiz, i walidacji na rzeczywistych widmach atmosferycznych.

pozostałe wiadomości