KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Immatrykulacja I roku

Zdjęcie ilustracyjne
Immatrukulacja I roku 2020/2021 fot. A. Romański

6 października br. w Auli UMK odbyła się immatrykulacja studentów nowo przyjętych na studia prowadzone na WFAiIS.

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski powitał  wszystkich zgromadzonych: studentów, pracowników i gości. Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, omówił wyjątkową sytuację, w jakiej znalazły się uczelnie w tym roku, jak również zapewnił, iż mimo przeniesienia sporej części zajęć na platformy zdalne zostanie utrzymana wysoka jakość kształcenia zarówno na Wydziale, jak i całym Uniwersytecie. Pan mgr Hubert Jóźwiak wygłosił wykład powitalny, przedstawiając strukturę i działanie Wydziału oraz swoją pracę naukową w zespole dr. hab. Piotra Wcisło, prof. UMK.

Wręczono dyplomy najlepszemu absolwentowi Wydziału w roku akademickim 2019/2020 mgr. Hubertowi Jóźwiakowi oraz najlepszej studentce Wydziału inż. Agnieszce Marjanowskiej. Wyróżnienia Dziekana otrzymali mgr Dominika Itrich (absolwentka astronomii stopnia 2) oraz Filip Rasiewicz (student II roku automatyki i robotyki stopnia 1). Ponadto, Mateusz Chojnowski po otrzymaniu dyplomu, w imieniu zwycięskiego zespołu w Konkursie Projektów Zespołowych, w którego w skład weszli jeszcze  studenci 3 roku informatyki stosowanej: Julia Kochańska, Bartosz Tajl, Damian Kaniewski, przedstawił projekt Rouee

W rekrutacji 2020/2021 (obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca) przyjęto następującą liczbę studentów: na kierunki stopnia 1 - astronomia 10, automatyka i robotyka 65,  fizyka 8, fizyka techniczna 11, informatyka stosowana 63, na kierunki stopnia 2 - astronomia 5, fizyka 4.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Wykład inauguracyjny najlepszego absolwenta Wydziału i Uczelni 2019/2020 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Wręcznie dyplomu najlepszemu absolwentowi WFAiIS 2019/2020 [fot.A. Romański] Wręczenie dyplomu najlepszej studentce WFAiIS 2019/2020 [fot.A. Romański] Najlepsza studentka WFAiIS 2019/2020 inż. Agnieszka Marjanowska [fot.A. Romański] Wręczenie dyplomu wyróżnionemu studentowi Filipowi Rasiewiczowi [fot.A. Romański] Wyróżniony student Automatyki i robotyki Filip Rasiewicz [fot.A. Romański] Wręczenie dyplomu za I miejsce w Konkursie Prac Zespołowych [fot.A. Romański] Mateusz Chojnowski opowiada o zwycięskim projekcie Rouee [fot.A. Romański] Laureat w Konkursie Prac Zespołowych 2019/2020 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański] Immatrykulacja WFAiIS 2020/2021 [fot.A. Romański]