Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Immatrykulacja I roku

Zdjęcie ilustracyjne
Immatrukulacja I roku 2020/2021 fot. A. Romański

6 października br. w Auli UMK odbyła się immatrykulacja studentów nowo przyjętych na studia prowadzone na WFAiIS.

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski powitał  wszystkich zgromadzonych: studentów, pracowników i gości. Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, omówił wyjątkową sytuację, w jakiej znalazły się uczelnie w tym roku, jak również zapewnił, iż mimo przeniesienia sporej części zajęć na platformy zdalne zostanie utrzymana wysoka jakość kształcenia zarówno na Wydziale, jak i całym Uniwersytecie. Pan mgr Hubert Jóźwiak wygłosił wykład powitalny, przedstawiając strukturę i działanie Wydziału oraz swoją pracę naukową w zespole dr. hab. Piotra Wcisło, prof. UMK.

Wręczono dyplomy najlepszemu absolwentowi Wydziału w roku akademickim 2019/2020 mgr. Hubertowi Jóźwiakowi oraz najlepszej studentce Wydziału inż. Agnieszce Marjanowskiej. Wyróżnienia Dziekana otrzymali mgr Dominika Itrich (absolwentka astronomii stopnia 2) oraz Filip Rasiewicz (student II roku automatyki i robotyki stopnia 1). Ponadto, Mateusz Chojnowski po otrzymaniu dyplomu, w imieniu zwycięskiego zespołu w Konkursie Projektów Zespołowych, w którego w skład weszli jeszcze  studenci 3 roku informatyki stosowanej: Julia Kochańska, Bartosz Tajl, Damian Kaniewski, przedstawił projekt Rouee

W rekrutacji 2020/2021 (obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca) przyjęto następującą liczbę studentów: na kierunki stopnia 1 - astronomia 10, automatyka i robotyka 65,  fizyka 8, fizyka techniczna 11, informatyka stosowana 63, na kierunki stopnia 2 - astronomia 5, fizyka 4.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.