Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Miliony na okulistykę jutra

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dr hab. Ireneusz Grulkowski z Instytutu Fizyki UMK znalazł się wśród 13 laureatów konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM. Toruński fizyk otrzyma prawie 3,5 mln złotych na stworzenie zespołu badawczego. W konkursie rywalizowało 60 naukowców. 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaczy dla zwycięzców 5. edycji programu TEAM łącznie 45 mln złotych. Pracownik Zakładu Biofizyki i Fizyki Medycznej UMK dr hab. Ireneusz Grulkowski dostanie dokładnie 3 475 005 zł na realizację projektu pn. Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra/ Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow’s eye diagnostics.

Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego. Nagrodzeni w tegorocznej edycji programu badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 38 naukowymi partnerami zagranicznymi i 12 polskimi partnerami naukowymi. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 44 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 39 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych. Program TEAM jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Więcej szczegółów

Dr hab. Ireneusz Grulkowski ukończył fizykę biomedyczną na Uniwersytecie Gdańskim w 2003 roku. Stopień doktora uzyskał w 2007 roku na Uniwersytecie Gdańskim, a doktora habilitowanego w 2016 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 roku rozpoczął prace w Zespole Fizyki Medycznej prof. dr. hab. Macieja Wojtkowskiego. W latach 2010-2012 odbył staż podoktorski w grupie prof. Jamesa G. Fujimoto w Massachusetts Institute of Technology dzięki stypendium KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dr hab. Grulkowski otrzymał też stypendium dla wybitnych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizował szereg projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dorobek naukowy dr. hab. I. Grulkowskiego obejmuje 66 publikacji, w tym 39 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej oraz 4 rozdziały w książkach. Dr hab. Grulkowski wygłosił ponad 100 prezentacji na konferencjach w Polsce i za granicą, w tym 11 zaproszonych.
Zainteresowania naukowe Zespołu Biooptyki i Inżynierii Optycznej kierowanego przez dr. hab. I. Grulkowskiego obejmują wykorzystywanie zaawansowanych technik inżynierii optycznej w opracowaniu nowych metod obrazowania dedykowanych biologii i medycynie. Zespół współpracuje z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą. Badania zespołu dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego dotyczące nowej generacji tomografów optycznych OCT, zostały m.in. wyróżnione przez Amerykańskie Towarzystwo Optyczne (Optical Society of America - OSA). Poświęcona im publikacja autorstwa dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego ukazała się na początku 2018 r. w prestiżowym czasopiśmie Optica wydawanym przez OSA, które jest jednym z czołowych światowych stowarzyszeń skupiających naukowców, inżynierów i ludzi biznesu w zakresie optyki i fotoniki.

pozostałe wiadomości