Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Dr Agata Karska wyróżniona Nagrodą Rektora

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dr Agata Karska otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kategorii „osiągnięcia organizacyjne”.

Władze uczelni doceniły wybitny wkład dr Karskiej w realizację projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w pierwszych, niezwykle trudnych miesiącach jego wdrażania, w szczególności pełne zaangażowania pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Koordynującego Wdrażanie Strategii Uczelni Badawczej oraz pełnomocnika rektora ds. wdrażania strategii uczelni badawczej.

Nagrodę wręczył JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Dr Agata Karska - jest pracownikiem naukowym Instytutu Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK oraz dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „Astrofizyka i astrochemia”. W 2009 roku uzyskała tytuł Najlepszej Absolwentki UMK. Później odbyła studia doktoranckie w International Max Planck Research School w Garching k. Monachium, a doktorat obroniła na Uniwersytecie w Lejdzie w 2014 roku. Jest laureatką nagrody “For Women in Science” L’Oreal, UNESCO i Fundacji Christine Nusslein-Volhard w Niemczech (w 2012 roku) oraz Nagrody Naukowej “Polityki” w kategorii nauk ścisłych (w 2015 roku). W latach 2017-2020 otrzymywała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców. Za swoją działalność w zakresie umiędzynarodowienia uczelni otrzymała środowiskową nagrodę "Gwiazdy Umiędzynarodowienia" (2019) oraz nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia organizacyjne (2020). Aktualnie kieruje grupą badawczą Molecular Astrophysics Lab (MA-LAB) finansowaną w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Realizuje również projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA) oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe). Od kwietnia 2019 r. dr Agata Karska pełniła funkcję pełnomocnika rektora ds. doskonałości naukowej, a następnie – od listopada 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. – pełnomocnika rektora UMK ds. wdrażania strategii uczelni badawczej. 1 listopada 2019 r. została również powołana na stanowisko przewodniczącej zespołu koordynującego wdrażanie strategii Uczelni Badawczej. W kadencji 2020-2022 zasiada w 12-osobowym składzie Komitetu Polityki Naukowej, powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

pozostałe wiadomości