Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Latte przeciw bakteriom

Zdjęcie ilustracyjne

Zespół "LATTE - LaTeralTEchniqueBio-AFM Team", w którego skład wchodzą dr Janusz Strzelecki i mgr Julia Berdychowska (doktorantka prof. Wiesława Nowaka), oboje z Katedry Biofizyki, Instytutu Fizyki oraz dr Dariusz Laskowski, pracownik Katedry Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK – został finalistą w konkursie INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA organizowanym przez UMK w ramach  Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

https://www.umk.pl/idub/wyniki-konkursow/interdisciplinas/

 

 

 

Tematyka badań LATTE obejmuje innowacyjne zastosowania Mikroskopii Sił Atomowych - AFM. Ze względu na rosnącą antybiotykooporność bakterii istnieje konieczność poszukiwania nowych związków antybakteryjnych, określania ich skuteczności oraz mechanizmu działania. Zastosowanie AFM umożliwi zbadanie wpływu związków bakteriobójczych oraz fagów, poprzez uzyskanie obrazów topografii komórek, z jednoczesnym zarejestrowaniem sił tarcia, pozwalającym wykazać różnice w składzie i właściwościach mechanicznych próbki. Z kolei pomiar bardzo małych sił jaką daje AFM pozwala na zbadanie wpływu substancji na ścianę komórkową i cytoszkielet poprzez pomiar elastyczności. Tego typu pomiary można wykorzystać do sprawdzenia, w jaki sposób bakterie nabywają oporność na antybiotyki.

W dalszej perspektywie LATTE planuje wykorzystanie sond AFM do wykrywania subtelnych ruchów mikroorganizmów w celu oznaczenia skuteczności działania związków antybakteryjnych. Umożliwi to oznaczenie minimalnego stężenia hamującego (MIC) w znacznie krótszym (ok. 3h) czasie. Ma to kluczowe znaczenie w ratowaniu życia osób zagrożonych sepsą lub infekcjami oportunistycznymi przy COVID-19. 

Dodatkowo taka technika mogłoby być stosowane do monitorowania obecności mikroorganizmów np. w instalacji wodnej lub szpitalach.

pozostałe wiadomości